Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Motorová vozidla « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Udělení a rozšíření skupin řidičského oprávnění (vydání řidičského průkazu)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-005

04. Základní informace

Udělení skupin řidičského oprávnění a rozšíření skupin řidičského oprávnění.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel nebo žadatel o skupinu řidičského oprávnění.

06. Podmínky a postup řešení

Při udělení a rozšíření řidičského oprávnění žadatel musí splňovat:

  • zdravotní a odbornou způsobilost, věk,
  • obvyklé bydliště – trvalý pobyt na území ČR, nebo pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodu osobních vazeb (soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatné výdělečné činnosti nebo závislé práce na území ČR, nebo pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací......., nebo na území ČR alespoň 6 měsíců studuje,
  • nesmí být v zákaze činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo jeho řidičské oprávnění nesmí být pozastaveno nebo odejmuto jiným členským státem, nesmí být držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem, nesmí mít dosaženo 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o udělení řidičského oprávnění (vydání řidičského průkazu). Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

08. Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (206 obecních úřadů).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agend řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2., 2. patro. Tel. 585 513 721, 585 513 722, 585 513 734

ÚŘEDNÍ HODINY
Evidence řidičů

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Řidičský průkaz (pokud je jeho držitelem), posudek o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být k datu podání žádosti starší 6 měsíců, doklady prokazující obvyklé bydliště, čestné prohlášení (není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu činnosti řízení motorových vozidel).

11. Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění (vydání řidičského průkazu) vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem.

12. Správní a jiné poplatky

Udělení skupin řidičského oprávnění - správní poplatek je 200 Kč.
Rozšíření skupin řidičského oprávnění - správní poplatek je 200 Kč, případně 700 Kč (při vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů). Hradí se na pokladně úřadu, Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

20 dnů u udělení skupin řidičského oprávnění ( tzv. první řidičský průkaz)
20 dnů nebo na žádost 5 pracovních dnů u rozšíření skupin řidičského oprávnění.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

22. Další informace

Převzít vydaný řidičský průkaz může:

  • zmocněnec na základě ověřené plné moci a svého platného dokladu totožnosti, nebo
  • řidič osobně po předložení platného dokladu totožnosti.

V obou případech - odevzdání stávajícího řidičského průkazu žadatele ( pokud byl již jeho držitelem).

V případě podání žádosti o řidičské oprávnění nezletilým žadatelem musí být přítomen zákonný zástupce.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

13. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

11. 5. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu