Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Občanské obřady a slavnosti

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ovvi-2018-004

04. Základní informace

Komise pro občanské záležitosti se věnuje významným životním událostem v životě občanů města Olomouce. Jeho hlavní činnost je soustředěna do těchto oblastí:

 • jubilejní svatby
 • blahopřání jubilantům
 • vítání dětí
 • předávání maturitních vysvědčení a další slavnosti pro mládež

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • občané města Olomouce, příp. jejich rodinní příslušníci
 • zástupci středních a základních škol
 • zástupci komisí městských částí

06. Podmínky a postup řešení

 • akce se týkají občanů s trvalým bydlištěm v Olomouci
 • vzájemná dohoda o zajištění slavnostního obřadu

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 • osobní konzultace s pracovnicí KPOZ
 • telefonický nebo písemný kontakt

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce – odbor vnějších vztahů a informací – Komise pro občanské záležitosti

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 • odbor vnějších vztahů a informací - KPOZ, Horní náměstí 583, 0/5
 • Marie Romanovská, pracovnice KPOZ
 • životní situaci je třeba řešit v dostatečném časovém předstihu (cca 1 měsíc před termínem uskutečnění obřadu)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

občanský průkaz, příp. oddací list

11. Formuláře

KPOZ nevyžaduje formuláře, akce jsou zajišťovány operativně dle povahy každé akce

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků

13. Lhůty pro vyřízení

Dle dohody a termínu připravované akce

14. Další účastníci

 • členové komise KPOZ
 • rodinní příslušníci
 • členové Zastupitelstva města Olomouce
 • členové komisí městských částí
 • hudební produkce, případně foto

15. Návazné činnosti

 • úzká spolupráce při získávání potřebných informací k vyřízení obřadu
 • osobní a telefonický kontakt

17. Právní předpisy

Vnitřní předpisy a dokumenty MMOl

19. Opravné prostředky

Uplatňují se u pracovnice KPOZ, jedná se např. o změnu termínu akce, zrušení obřadu ze zdravotních či jiných důvodů apod. V případě pozdního zadání obřadu je nutné zkoordinovat požadovaný termín s volnou kapacitou obřadní síně.
Pokud občané nebydlí v místě svého trvalého pobytu, je nutné uvést kontaktní adresu.

21. Často kladené dotazy

 • dotazy k zajištění náhradního termínu vítání dětí
 • dotazy na průběh a délku jednotlivých obřadů
 • dotazy na povolení vjezdu na Horní náměstí na jednotlivé akce
 • dotazy týkající se blahopřání jubilantům, setkání jubilantů, jubilejní svatby

22. Další informace

Lze získat osobním nebo telefonickým kontaktem

23. Alternativní zdroj

Prostřednictvím sdělovacích prostředků, např. Radniční listy

24. Související situace

Řešení vždy ve spolupráci s pracovnicí KPOZ, příp. se členkami pracovních skupin

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, Komise pro občanské záležitosti

26. Zodpovědná osoba

Marie Romanovská, tel.: 585 513 334, mobil: 606 709 849

27. Platnost od

6. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

2. 1. 2019

30. Poznámka

Vítání dětí:

 • obřady probíhají jedenkrát měsíčně ( 8 obřadů - pátek a sobota) dle stanovených termínů
 • rodiče dítěte obdrží písemnou pozvánku včetně dalších informací (pokud se adresa liší od adresy trvalého pobytu, je nutné uvést kontaktní adresu. V opačném případě vrátí pošta tuto pozvánku jako nedoručenou)

Blahopřání jubilantům:

 • životní jubilea 70 let – písemnou formou
 • životní jubilea 75, 80, 85 let – osobní blahopřání prostřednictvím KMČ, setkání jubilantů
 • životní jubilea 90 let a více – osobní návštěvy členek KPOZ a (od 90 let každoročně)
 • životní jubilea 100 let a více – osobní návštěvy členek KPOZ, představitelů města
 • jubilejní svatby - dle požadavků občanů (zlaté, smaragdové a diamantové svatby)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon