Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Pozemní komunikace - havárie inženýrských sítí

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-021

04. Základní informace

Jedná se o dodatečné povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a MK z důvodu havárie sítí uložených v pozemní komunikaci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

 • Vlastník sítě je povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené komunikace provedení prací.
 • Dodatečně požádá oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací o povolení zvl. užívání pozemní komunikace z důvodu ohlášené havárie vedení (max. 3 pracovní dny po zahájení výkopových prací).
 • Souhlas vlastníka komunikace u silnic II. a III. tříd nebo souhlas vlastníka místní komunikace.
 • Souhlas příslušného orgánu Policie ČR, v případě, že se jedná o vozovku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Vlastník sítě je povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené komunikace provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku pozemní komunikace do původního stavu

Nejpozději do 3 pracovních dnů písemně požádat oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací o povolení zvl. užívání s požadovanými doklady (formulář lze stáhnout)

Žádost je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc
  pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.,
  v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí,
Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřední dny:

 • pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek - po (telefonické, e-mailové) dohodě

Pro území města Olomouce:

Ing. Michal Nantl
MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.06

Ing. Antonín Vlach
MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.11, tel.: 588 488 158

Michaela Hrubíšková
MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.11

U silnic II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností (mimo Olomouc)

Edita Urbanová
MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10

Ing. Květoslav Janošík
MMOl, Hynaisova 10, Olomouc -> 2. patro -> dv. 2.10

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • situační plán se zákresem
 • u silnic II. a III. třídy vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje

11. Formuláře

Použití formuláře není povinné, ale žádost by měla obsahovat všechny náležitosti v něm uvedené

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek není stanoven

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu

14. Další účastníci

 • vlastník pozemní komunikace
  • silnice II. + III.třídy - Správa silnic Olomouckého kraje
  • místní komunikace – statutární město Olomouc
 • Příslušný orgán Policie ČR, v případě, že se jedná o vozovku

17. Právní předpisy

 • zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

20. Sankce

 • fyzická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42a, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • právnická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč (§ 42b, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

16. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon