Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-003

04. Základní informace

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky, stavby a jednotky na území města Olomouce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Správcem daně z nemovitých věcí je finanční úřad Olomouc. O vypočtené výši daňové povinnosti nelze na Magistrátu města Olomouce jednat.

Na výši koeficientu se může dotazovat kterákoli právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Dotaz na kontaktního pracovníka magistrátu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Při vzniku, změně nebo zániku povinnosti je nutné oznámit tuto skutečnost Finančnímu úřadu v Olomouci, u kterého se rovněž podává daňové přiznání.

08. Dotčené instituce

  • Magistrát města Olomouce - informaci o koeficientech ovlivňujících výpočet daně z nemovitých věcí
  • Finančnímu úřadu v Olomouci – je správcem daně, daň vypočítává a poplatníkům zasílá, pro účely úhrady, složenky

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Informace k obecně závazné vyhlášce SMOl o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí lze získat na Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 361 ( tel. 588 488 605)

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

V ostatních případech je nutné se obrátit na:

Finančnímu úřadu v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc-Lazce, telefon: 585 541 111

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Není potřeba žádné doklady.

12. Správní a jiné poplatky

Z obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí nevyplývá žádná platba poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Informace jsou podávány ze strany města obratem.

16. Možnost řešit elektronicky

  • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky (nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
  • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
  • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

18. Související právní předpisy

Zákon č. 338/1992 Sb. O dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru, tel. 588 488 605

27. Platnost od

1. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

26. 1. 2022

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon