Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Finance a poplatky « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Finance a poplatky

Hledat v životních situacích:

Získání povolení k umístění herního prostoru dle Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-002

04. Základní informace

Předmětem je povolení k umístění herního prostoru (týká se binga, technické a živé hry, pokud nejsou provozovány jako internetové).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky vyplývající z § 6 Zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

06. Podmínky a postup řešení

 • Podání žádosti o povolení umístění herního prostoru se všemi podklady, které ukládá Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 • Úhrada správního poplatku za podanou žádost.:
  • ve výši 4.000 Kč za povolení k umístění herního prostoru
  • ve výši 2.500 Kč za změnu povolení k umístění herního prostoru

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o povolení k umístění herního prostoru. V žádosti žadatel uvede druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována a připojí k ní povinné přílohy dle bodu č. 10.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317 (tel. 588 488 615)

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Provozovatel předloží zejména:

 • žádost o povolení k umístění herního prostoru
 • základní povolení k provozování druhu hazardní hry (vydané MF)
 • doklad o složení kauce
 • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována
 • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra
 • schéma kamerového systému

Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

12. Správní a jiné poplatky

Za každou předloženou žádost zákon ukládá povinnost uhradit správní poplatek:

 • ve výši 4.000 Kč za povolení k umístění herního prostoru
 • ve výši 2.500 Kč za změnu povolení k umístění herního prostoru

Platby:

 • Úhradu lze provést hotově na pokladně magistrátu (bez poplatku) nebo bezhotovostním převodem
 • Informace o platbě lze získat při podání žádosti o povolení k umístění herního prostoru

13. Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti.

15. Návazné činnosti

Předložení žádosti včetně požadovaných příloh.

16. Možnost řešit elektronicky

 • Datové schránky - ( týká se zejména právnických osob )
 • E-mailem, který bude opatřen elektronickým podpisem
 • Osobně na ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317 ( tel. 588 488 615)

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Případné prováděcí vyhlášky k uvedeným zákonům.

19. Opravné prostředky

lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí - ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje a to prostřednictvím Magistrátu města Olomouce.

20. Sankce

Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

25. Zodpovědný útvar

odbor ekonomický, odd. místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

, odd. místních poplatků tel.: 588 488 615

27. Platnost od

1. 1. 2017

28. Aktualizováno kdy

5. 1. 2017

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu