Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Závazné stanovisko a sdělení z hlediska úseku ochrany ovzduší k projektové dokumentaci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-ovz-2021a

04. Základní informace

Závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2, k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu 12).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), případně projektant nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti, včetně projektové dokumentace.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně, poštou, datovou schránkou, případně elektronicky přes e-podatelnu.

08. Dotčené instituce

Žádost se podává na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně:
  • na oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí,
  • v pondělí a středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě,
  • na obslužném pracovišti odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 1. poschodí

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

E – mailem: [email protected]. Tato podání musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci
  • Projektová dokumentace

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Další účastníci

Nejsou.

15. Návazné činnosti

V případě potřeby bude dohodnuto se stavebníkem ohledání na místě stavby.

17. Právní předpisy

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

27. Platnost od

2. 11. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon