Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Stanovisko oddělení péče o zeleň k žádostem pro územní a stavební řízení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-04step

04. Základní informace

Stanovisko odboru životního prostředí, odd. péče o zeleň jako správce veřejné zeleně a zástupce vlastníka pozemků statutárního města Olomouce je jedním z podkladů pro řízení vedená podle stavebního zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), případně projektant nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti, včetně projektové dokumentace.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně nebo poštou, případně elektronicky.

08. Dotčené instituce

Žádost se podává na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně:

  • na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, přízemí
  • na obslužném pracovišti odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 1. poschodí
  • na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí
  • stanovisko z hlediska správce veřejné zeleně a zástupce vlastníka pozemků Statutárního města Olomouce na oddělení péče o zeleň odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí, u níže uvedených referentů, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě:

Poštou zasláním na adresu:

Magistrát města Olomouce
Odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Elektronická podání

E–mailem: [email protected]
Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.
Vzhledem k tomu, že k žádosti je nutno doložit projektovou dokumentaci, je elektronické podání náročné na přenos dat.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci
Projektová dokumentace

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů

14. Další účastníci

Nejsou.

15. Návazné činnosti

V případě potřeby bude dohodnuto se stavebníkem nebo projektantem ohledání na místě stavby.

17. Právní předpisy

Občanský zákoník 40/1964 Sb.

25. Zodpovědný útvar

odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň

27. Platnost od

19. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon