Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Vstup na pozemky a umístění staveb na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouc

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OMAJ-002

04. Základní informace

Jedná se o vyřízení žádosti o souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce nebo žádosti o souhlas s umístěním stavby (přípojek inženýrských sítí, sjezdů na soukromé pozemky apod.) na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Podání písemné nebo elektronické žádosti. V případě potřeby si odbor majetkoprávní zajistí k žádosti stanoviska dotčených odborů Magistrátu města Olomouce. Po posouzení žádosti a prověření skutečností místním šetřením je žadateli udělen souhlas.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné nebo elektronické žádosti. V žádosti musí být dotčený pozemek ve vlastnictví statutárního města Olomouce označen parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, dále musí být v žádosti podrobně uveden účel vstupu či umístění stavby. Součástí žádosti musí být aktuální snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení pozemku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, příp. projektová dokumentace a je-li žadatel zastoupen jinou osobou, plná moc.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, Olomouc, PSČ 779 11, obslužné pracoviště, tel. 588 488 103, příp. vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního PhDr. Ivana Slezáková, tel. 588 488 285. Žádost lze řešit v úředních hodinách Magistrátu města Olomouce.

11. Formuláře

Žádost lze podat na předepsaném formuláři nebo volnou formou.
Příloha: Povolení vstupu
nebo na obslužném pracovišti odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, PSČ 779 11.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Další účastníci

Nejsou stanoveni.

15. Návazné činnosti

Případná další součinnost žadatele je požadována v závislosti na konkrétně řešené situaci.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: , datová schránka – ID: kazbzri.

17. Právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Nejsou.

19. Opravné prostředky

Nejsou.

20. Sankce

Zrušení vydaného souhlasu.

25. Zodpovědný útvar

odbor majetkoprávní, oddělení evidence majetku.

26. Zodpovědná osoba

PhDr. Ivana Slezáková, tel. 588 488 285, e-mail:

27. Platnost od

12. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

12. 3. 2012

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu