Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Stavební úřad « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Digitální karta do tachografu - řidiče

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-002

04. Základní informace

Žádost o vydání paměťové karty řidiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba (občan ČR), fyzická osoba (občan EU), fyzická osoba(třetí země) pokud je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU.

06. Podmínky a postup řešení

Držitel skupin a podskupin řidičského oprávnění (C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, DE nebo DE) a má na území ČR trvalý, přechodný pobyt nebo obvyklé bydliště trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání digitální karty do tachografu.
Při obnově digitální karty řidiče žádost podat nejdříve 2 měsíce před koncem její platnosti.

08. Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (206 obecních úřadů).

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agend řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2., 2. patro. Tel. 585 513 723, 585 513 734.

ÚŘEDNÍ HODINY
Evidence řidičů

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:30 hod. - přednostně klienti objednaní přes internet

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněná a žadatelem podepsaná žádost, doklad totožnosti, řidičský průkaz.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatek 700,-Kč, který se hradí na pokladně úřadu Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

Nová nebo obnova – do 15 pracovních dnů.
Po ztrátě, odcizení a zničení tzv. náhrada - do 5 pracovních dnů.
Reklamace - do 5 pracovních dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení rady ES č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

22. Další informace

Převzít digitální kartu řidiče může jen řidič po předložení platného dokladu totožnosti.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

Oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

12. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

11. 5. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu