Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Závazné stanovisko, vyjádření z hlediska nakládání s odpady k projektové dokumentaci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-ooh-2021-001

04. Základní informace

Zdejší orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydává ve vztahu k úkonům stavebních úřadů podle kompetencí stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech

 • závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby (v souladu s § 146 odst. 3 písm. a) zákona)
 • vyjádření ke změně dokončené stavby (v souladu s § 146 odst. 3 písm. b) zákona)
 • vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (v souladu s § 146 odst. 3 písm. c) zákona)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), případně projektant nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti, včetně projektové dokumentace.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně nebo poštou, datovou schránkou, případně elektronicky.

08. Dotčené instituce

Žádost se podává na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně:

 • na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, přízemí
 • na obslužném pracovišti odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 1. poschodí
 • na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. Poschodí
 • na oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí, u níže uvedených referentů
 • v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00,
 • v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě:
  • Ing. Jahnová Monika, dv. č. 4.30, tel. 588 488 334
  • Ing. Gadasová Vladimíra, dv. č. 4.31, tel. 588 488 331,
  • Ing. Nožková Marie, dv. č. 4.30, tel. 588 488 333,

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

E – mailem: [email protected]

Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

Vzhledem k tomu, že k žádosti je nutno doložit projektovou dokumentaci, je elektronické podání náročné na přenos dat.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Žádost o vyjádření nebo závazné stanovisko k projektové dokumentaci
 • Projektová dokumentace

11. Formuláře

Ke stažení zde.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Další účastníci

Nejsou.

15. Návazné činnosti

V případě potřeby bude dohodnuto se stavebníkem ohledání na místě stavby.

17. Právní předpisy

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

27. Platnost od

13. 1. 2014

28. Aktualizováno kdy

3. 11. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon