Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 6. 2015

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 13
4. Majetkoprávní záležitosti OI4
5. Rozpočtové změny roku 2015 + dodatek č. 15
6. Výsledky hospodaření za rok 20146
7. Účetní závěrka SMOl k 31.12.20147
9. OZV o cenové mapě8
10. Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce 9
11. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc10
12. Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc, dodatek11
13. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol12
14. Odměňování předsedů a členů KMČ13
15. Přejmenování části náměstí na Svatém Kopečku14
16. Delegování zástupců SMOl na členské schůze bytových družstev15
17. Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu a návrh zástupců SMOl do orgánů akciové společnosti OLTERM&TD Olomouc16
18. Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu společnosti AQUAPARK Olomouc, a.s.17
19. Delegování zástupců SMOL na valnou hromadu společnosti SK Sigma Olomouc, a. s.18
20. Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 201519
21. Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO20

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu