Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Stanovisko odboru životního prostředí k projektové dokumentaci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozp-ooh-004

04. Základní informace

Stanovisko odboru životního prostředí je jedním z podkladů pro řízení vedená podle stavebního zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), případně projektant nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti, včetně projektové dokumentace.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně nebo poštou, případně elektronicky.

08. Dotčené instituce

Žádost se podává na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně:

  • na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, přízemí
  • na obslužném pracovišti odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 1. poschodí
  • na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí
  • stanovisko z hlediska odpadového hospodářství na oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí, u níže uvedených referentů, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě:

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

E – mailem: .

Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.
Vzhledem k tomu, že k žádosti je nutno doložit projektovou dokumentaci, je elektronické podání náročné na přenos dat.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci
  • Projektová dokumentace

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Další účastníci

Nejsou.

15. Návazné činnosti

V případě potřeby bude dohodnuto se stavebníkem ohledání na místě stavby.

17. Právní předpisy

Složkové zákony na úseku životního prostředí z hlediska odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

18. Související právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

25. Zodpovědný útvar

Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství.

27. Platnost od

24. 1. 2011

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu