Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Informace celního úřadu k dovozům silničních vozidel ze Švýcarska

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oarmv-20220719

04. Základní informace

Upozorňujeme občany, kteří zakoupili vozidla ze Švýcarské konfederace, že v těchto případech je nutné podat celní prohlášení na zakoupené vozidlo i přesto, že celní doklad se nepřikládá k žádosti o zápis do registru silničních vozidel.

Vzhledem ke skutečnosti, že Švýcarská konfederace není členem Evropské Unie, na zboží zakoupené a dovezené do České republiky se pohlíží jako na dovoz zboží ze třetích zemí.

Při dovozu zboží ze třetích zemí je povinnost osoby, která zboží do Unie dovezla (popřípadě osoba, jejímž jménem a na jejíž účet jedná osoba, která zboží na toto území přepravila, případně osoba, která převzala odpovědnost za přepravu zboží poté, co zboží vstoupilo na clení území Unie) podle čl. 139 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (dále jen „UCC“) podat celní prohlášení na příslušné zboží a zboží předložit celnímu úřadu (či na jiném místě určeném nebo schváleném celními orgány nebo ve svobodném pásmu) k celnímu řízení.

V případě, že by občan tuto povinnost nesplnil dopouští se tím přestupku podle § 47 zákona č. 242/2016 Sb., Celní zákon (dále jen „Celní zákon“), za který je možno uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč.

V případě zakoupení vozidla od dovozce, který nesplnil povinnost podat celní prohlášení a uhradit vzniklé clo, hrozí kupujícímu podle čl. 79 odst. 3 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (viz legislativa na webových stránkách Celního úřadu pro Olomoucký kraj), že bude povinen uhradit povinen tento celní dluh uhradit sám. Každý prodávající by tak měl při prodeji vozidla ze Švýcarské konfederace kupujícímu předložit doklad o podaném celním prohlášení a o úhradě celního dluhu a každý kupující by tento doklad od prodávajícího měl vyžadovat z důvodu jistoty úhrady celního dluhu za kupované vozidlo.

Více informací je možné zjistit na webových stránkách Celní správy www.celnisprava.cz, případně se informovat u Celního úřadu pro Olomoucký kraj, a to včetně jeho detašovaných pracovišť v Šumperku a v Přerově. Bližší informace Vám budou poskytnuty také na telefonním čísle 585 111 111, dotaz lze také zaslat na email: [email protected].

Legislativa k dispozici na webových stránkách Celního úřadu pro Olomoucký kraj v záložce aktuality: www.celnisprava.cz/cz/celní-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx

27. Platnost od

1. 7. 2022

28. Aktualizováno kdy

19. 7. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu