Kontakty

Zhotovitel
Informační pracovník za zhotovitele
v pracovní dny v době 8.00 - 12.00 hod.
informacnitechnik@ohlzs.cz 722 903 204
OHL ŽS, a.s. | Ing. Petr Pumprla ppumprla@ohlzs.cz 602 748 891
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Ivo Mikyska
mikyska@ids-olomouc.cz 725 528 691
 
TDS: SAFETY PRO s.r.o. | Ing. Luděk Kuchař   730 898 291
Koordinátor BOZP: K + H správci staveb s.r.o. | Bc. Viktor Hubert   724 705 205

 

Statutární město Olomouc
Tiskové oddělení Mgr. Michal Folta 606 922 184
Otázky ochrany životního prostředí RNDr. Petr Loyka CSc. 606 705 971
Finanční stránka projektu Ing. Marek Drešr 724 529 691
Soulad akce se stavebním zákonem JUDr. Eva Hyravá 606 749 912