Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Blog zastupitelů » K vyšší participaci pro začátek stačí pozornost a ohleduplnost

K vyšší participaci pro začátek stačí pozornost a ohleduplnost

K vyšší participaci pro začátek stačí pozornost a ohleduplnost

15. července 2019 (po)

V červnu vyšla na serveru Aktuálně.cz studie o tom, jak kvalitně se žije v českých městech a obcích. Analýza srovnávala oblast zdraví a životní prostředí, materiálního zabezpečení a vzdělání, služby a vztahy mezi lidmi. Z 206 porovnávaných obcí se Olomouc objevila na 59. místě. Překvapivě nedobré umístění. Jakkoli můžeme být k podobným žebříčkům skeptičtí, určitě stojí za to popřemýšlet, co může jeden každý Olomoučan udělat pro to, aby se ve městě žilo lépe. Když se totiž podíváte podrobněji na místa, kde se lidem žije nejlépe, zjistíte, že oceňují právě svůj aktivní podíl na správě města a pozornost k detailům.

Přemýšlím o tom pokaždé, když na zasedání Zastupitelstva nastane čas pro vystoupení občanů. V novém jednacím řádu se podařilo prosadit pro tato vystoupení pravidelnou hodinu, od 13 hodin vždy zastupitelé poslouchají, co jednotlivce ve městě trápí, inspiruje, k čemu vyzývají.

Aktivní jsou dlouhodobě lidé, kterých se týká masivní stavba nového mostu přes Moravu a úpravy koryta řeky v rámci protipovodňových opatření. Jejich příspěvky, apely, otevřené dopisy podávají o stavbě podstatně jiný obraz, než ten, který oficiálně prezentují Olomoucké listy. Jindy jednotlivci poukazují na problémy s dopravou ve městě a parkováním, včetně někdy lhostejné nebo dokonce arogantní odpovědi příslušných městských úředníků. V květnu zastupitelé vyslechli rozpravu na téma absence dostupných toalet v parcích a pítek ve veřejném prostoru. Všechny příspěvky občanů jsou dostupné na internetu, nejčastěji v plném znění (Zastupitelstvo města Olomouce – zasedání zastupitelstva – datum – zápis).

„Vy jste zastupitelé, konejte!“, zní někdy v těchto příspěvcích. „Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš!“, citují nám jindy Tomáše Baťu. Víra v možnosti zastupitelstva je mocná. Jako zastupitelka opoziční strany bohužel vím, že ani precizní příprava na zasedání, ani setkávání s občany, ani medializace jednotlivých témat, ani vyjednávání s koalicí často věci nezvrátí. Věřím však v sílu občanské společnosti. Právě aktivní intervence na schůzích komisí městských částí, aktivita městských spolků, dožadování se slyšení na zastupitelstvu, setkávání se v rámci ulic, městských bloků – to všechno zvyšuje participaci občanů na správě města.

A je-li to všechno ještě pořád příliš abstraktní, lze jistě vyhovět aspoň jedné drobné stále opakované žádosti lidí, kteří bydlí na Gorazdově náměstí u provizorní lávky přes řeku a snášejí všechno nepohodlí intenzivní stavby nové náplavky: až tam pojedete na kole, zkuste provizorní dřevěnou lávku přejít pěšky a kolo vést vedle sebe. Výrazně tak umenšíte hluk a prokážete pozornost a ohleduplnost vůči lidem, kteří tam bydlí. Z tisíců podobných detailů se skládá život města a následně spokojenost občanů, kteří v něm žijí.

Andrea Hanáčková
Piráti a Starostové

Poslední úprava: 15. července 2019 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu