Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 12. 2022

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Veřejná zakázka č. 22144 - Provozování veřejných toalet - přímé zadání
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 22134 - Brunclíkova - odlehčovací komora 1H, projektová dokumentace - zadání
Veřejná zakázka č. 22137 - Tisk a distribuce Olomouckých listů 2023 - zadání
Rozpočtové změny roku 2022
Nařízení RMO o stanovení maximální ceny za pohřební služby na území statutárního města Olomouce
Petice Hradisko - východ
Strategie vnitřního prostředí Magistrátu města Olomouce
Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku, přijetí nabídky a souhlas s dalším prodejem
Parkovací politika města Olomouce – další postup
Informace o činnosti MPO
Karty typu D
Označení vlastníka
Povolení výjimky - pěší zóna
Zvláštní užívání komunikací
Vyhlášení dotačního programu oddělení zahraničních vztahů na rok 2023
VFO, a.s. - Smlouva o postoupení smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby "Živá zahrada"
Lokality pro dětská hřiště na rok 2023 - informace
Studie revitalizace ASO parku - informace
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 - žádost o úpravu rozpočtu
Periodické hodnocení práce ředitelů škol - seznam ředitelů k hodnocení v roce 2023
Individuální dotace v sociální oblasti
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt „Milénium olomouckých Přemyslovců"
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 Spolku přátel olomouckého jazzu,z.s.
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku SK Chválkovice z.s.
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku SMASH GYM OLOMOUC, z. s.
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku Studio Experiment z.s.
Kontrola dotací poskytnutých v roce 2021 spolku Volejbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci, z. s.
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly
Komise RMO
Zahraniční služební cesty
Organizační záležitosti - "Organizační řád Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon