Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 11. 2022

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO a ZMO
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek k Rámcové smlouvě o financování projektu
Rozpočtové změny roku 2022
Přijetí peněžitého daru
Bytové záležitosti
OZV o cenové mapě
Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
Smlouva s členem ZMO
Dotační programy OSTR
Změny v dozorčí radě Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Změny v dozorčí radě Dopravní podnik města Olomouce, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Změny v dozorčí radě Technické služby města Olomouce, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Změny v dozorčí radě Správa nemovitostí Olomouc, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Změny v dozorčí radě AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Změny v dozorčí radě Lesy města Olomouce, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 1. pololetí roku 2022
Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
Moravská filharmonie Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy města Olomouce – prodloužení čerpání příspěvku na provoz
Moravské divadlo Olomouc – „Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra“ – průběžná zpráva
Návrh na změnu regulačního plánu RP-22
Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc
Návrhy na změny Územního plánu Olomouc
Nominace nového člena Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)
Vyhlášení Programu na poskytování dotací v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
Vyhlášení dotačního programu odboru ochrany
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
Fond pomoci olomouckým dětem - změna statutu fondu
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Stanovení termínu a návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost
Družstvo Olomouc, Jiráskova – přeměna na akciovou společnost
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. – souhlas s ukončením členství v družstvu Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady
Veřejná zakázka č. 22142 - Modernizace TZB centra EVVO Sluňákov - přímé zadání

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu