Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 8. 8. 2022

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 22111 - Rámcová dohoda na statické posudky a součinnost statika pro rok 2022 - 2026 - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 22112 - Koncesní řízení na provozování letního kina - příkazní smlouva - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 22092 - Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci - projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 22035 - Obnova zeleně na Masarykově třídě - zadání
Přijetí dokumentu Strategie odpovědného veřejného zadávání SMOl
Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce"
Bytové záležitosti
Rozpočtové změny roku 2022
Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2023
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2022
Vyhodnocení kompenzací občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční akce
Varianty postupu přípravy zahrádkářské osady Andělská
Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku
Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2021
Koncepce restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci Olomouc
Hřbitovy města Olomouce - "Dlážděná cesta na hřbitově Nová UIice"
Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2214/2022/Zem
Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí "Opěrná zídka s oplocením a seníkem"
Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s přijetím darů
Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem
Žádost o stanovisko SMOl ke zřízení soukromé základní školy
Označení vlastníka
Povolení výjimky - pěší zóna
Předzahrádky
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2022
Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Olomouci na období 2022 – 2027
Dotace v oblasti cestovního ruchu
Navýšení členského příspěvku - Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu od roku 2023
Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o nočním klidu
Smlouva o centralizovaném zadání MZE v oblasti myslivosti
Zahraniční služební cesty
Kamerový monitoring Náplavky
Výpůjčka vozidel na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů
Žádosti o poskytnutí dotace na požární automobily pro jednotky dobrovolných hasičů
Individuální dotace v sociální oblasti
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
Plavecký stadion - natáčení filmu
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 23. zasedání ZMO konaného 18. 7. 2022
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu