Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 6. 2022

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Studie proveditelnosti Slavonínské svahy
Studie proveditelnosti krajinné úpravy Lošov
Projekt Odpadového centra Olomouc
Protipovodňová opatření II.B etapa - podnět
Analýza prostoru třídy Svobody a Masarykovy třídy
Technicko – ekonomická studie nového areálu DPMO
Veřejné osvětlení - energetická opatření
Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
Stanovení termínu a návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 22. zasedání ZMO konaného 6. 6. 2022
Audit hospodaření na úseku dětských jeslí
Audit hospodaření s příkazovými bloky, nakládání s hotovostí na oddělení přestupků v dopravě I-III
Audit postupů při aplikaci zákona o registru smluv
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt Barvám Neutečeš
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt 24. DIVADELNÍ FLORA
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt Kulturně - edukační činnost ART RUBIKON z.s.
Veřejná zakázka č. 22066 - Parkovací automaty - kompletní výměna stávajících 39 ks - zadání
Veřejná zakázka č. 22004 - Rekonstrukce operačního střediska Městské policie - dodávka monitorové stěny a příslušenství - zahájení, komise
Majetkoprávní záležitosti
Založení společenství vlastníků jednotek
Bytové záležitosti
Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. část - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Lokální integrované řešení SMOl pro ITI OA 2021+
Projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace IV" – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím daru (hrobka)
Knihovna města Olomouce - souhlas s čerpáním investičního fondu na akci "Estetizace dospělého oddělení - II. část"
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Horní Hejčínská
Veřejná zakázka č. 22037 - Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ - rozhodnutí o námitkách, zadání
Veřejná zakázka č. 22089 - ZOO - inženýrské sítě - zadání
Veřejná zakázka č. 22104 - Poskytování služeb vzdáleného elektronického podepisování a pečetění novými prostředky od 1. 1. 2023 - přímé zadání
Rozpočtové změny roku 2022
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - záměr vložit do základního kapitálu společnosti - objekty v katastrálním území Olomouc-město
Darovací smlouva - projekt "Bylinkobraní"
Zvláštní užívání komunikací
Povolení výjimky - pěší zóna
Označení vlastníka
Karty typu D
Předzahrádky
Petice - ul. U Stavu, Olomouc - Černovír
Fond pomoci olomouckým dětem - 2. výzva 2022
Fond pomoci olomouckým dětem - souhlas s darovací smlouvou
Dům dětí a mládeže - změna účelu projektu
Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2022/2023
Platový výměr ředitelky MŠ Mozartova 6
Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2021, dotace MV ČR 2022
Odprodej movitého majetku ze zimního stadionu Olomouc - hokejové mantinely, tvrzená skla.
Dohoda o doplňkovém užívání objektu zimního stadionu v Olomouci
Individuální dotace v oblasti kultury
Aktivní město - vouchery 2022, návrh smlouvy
Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu