Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 1. 2021

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Rozpočtové změny roku 2021
Rozpočtové změny roku 2021 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí r. 2020
Bytové záležitosti
Projekty sportovní infrastruktury
Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy– rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Označení vlastníka
Povolení výjimky - pěší zóna
Karta typu D
Předzahrádky
Prodej vozidla
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2020
Změna č. 10 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
Návrh odměn ředitelům škol
Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol
Souhlas s uzavřením darovací smlouvy
Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21
Plán kontrolní činnosti na rok 2021
Audit systému řídící kontroly veřejných výdajů
Kontrola vnitřních směrnic u příspěvkových organizací SMOl
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Arcibiskupství olomouckému
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu spolku Olomouc
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci PETARDA PRODUCTION a.s. na projekt "Rok Jana Rudolfa"
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci Tomáši Hanzlíkovi na projekt "Baroko 2019"
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Olomoucké barokní slavnosti, z.s.
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 žadateli RNDr. Ivanu Markovi
Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce 2020
Varovný a informační systém - zásady pro užívání
Program prevence kriminality na rok 2021
Přijetí darů pro domov pro ženy a matky s dětmi
Změny v komisích
Statuty a jednací řády komisí RMO
Dotační program odboru kancelář primátora
Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce
Organizační záležitosti
Dotační programy Olomouckého kraje 2021

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu