Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 9. 2020

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s. - plán oprav a investic do tepelného hospodářství pro rok 2021
Bytové záležitosti
Veřejná zakázka č. 20099 - Objekt přírodovědecké fakulty - demolice objektu - vyloučení, zadání
Veřejná zakázka č. 20141 - Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce (poskytování servisních služeb) - JŘBÚ
Veřejná zakázka č. 20142 - Poskytování právních služeb pro základní a mateřské školy 2021 - 2022 - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 20135 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel II - zahájení, komise
MŠ Dělnická - rekonstrukce
Zimní stadion - návrh postupu opravy střechy
Rozpočtové změny roku 2020
Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD – zadání
Výstavba a provoz nové malé haly zimního stadionu - příprava koncesního řízení
Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem – pověření člena Rady města
Autobusová zastávka na ul. Pavelkova - schválení názvu
Zvláštní užívání komunikací
Smlouva s OK DESIGN, s.r.o. - dodatek č. 5
Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2020
Příprava na programovací období EU 2021+ - rozšíření počtu členů Řídicího výboru Strategie ITI Olomoucké aglomerace
Dodatek Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
Bezpečnost silničního provozu
Bytové záležitosti BPS
Individuální investiční dotace - 1. Holický fotbalový klub Olomouc
Technické služby města Olomouce, a. s. - výběrové řízení na předsedu představenstva
Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"
Organizační záležitosti - Dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu