Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 12. 2019

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Cena vodného a stočného na rok 2020
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 19169 - Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ulice Hněvotínská (Hněvotínská II - přechod) - zahájení, komise
Rozpočtové změny roku 2019
Bytové záležitosti
Označení vlastníka
Karty typu "D"
Povolení výjimky - pěší zóna
Zvláštní užívání komunikací
Podzemní parkoviště - platby kartou
Nařízení, kterým se mění nařízení č. 5/2019 o placeném parkování
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/46 Týneček - Šternberk
Parkovací politika města Olomouce – zadání
Plán udržitelné městské mobility Olomouc – pracovní skupina
Petice „Nesouhlas s výstavbou polyfunkčního objektu v Olomouci k.ú. Černovír“
Protipovodňová opatření III. etapa – Memorandum o spolupráci, úprava znění textu
Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku
Zoologická zahrada Olomouc - odkup automobilu
Knihovna města Olomouce - vyřazení majetku
Městská policie - bezúplatný převod sanitního vozidla z majetku Olomouckého kraje
Lesy - uplatnění finančních náhrad a nároků
Problematika glyfosátů v Olomouci - návrh dalšího postupu
Změna řešení havarijního stavu střechy Plaveckého stadionu
Nákup elektromobilů pro MPO - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory ve 3. výzvě roku 2019
Jmenování nového bezpečnostního správce informačního systému SMOl
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2020
Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce 2019
Kontrola dotace u Festa Musicale z.s., poskytnuté v roce 2018
Kontrola dotace u Římskokatolické farnosti svatého Mořice Olomouc poskytnuté v roce 2018
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce"
Organizační záležitosti - Dodatek č. 8 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Muzeem umění Olomouc
Různé - realitní služby
Bytové záležitosti BPS
Smlouvy s médii
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Předvánoční sousedské setkání
Změna termínu vyúčtování dotace
Komise Rady města Olomouce

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu