Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Primátor « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Primátor

Primátor

  • je volen a odvoláván zastupitelstvem města,
  • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost,
  • je přímo nadřízený tajemníkovi magistrátu města,
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města,
  • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva města a rady města

Primátor

  • je volen a odvoláván zastupitelstvem města,
  • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost,
  • je přímo nadřízený tajemníkovi magistrátu města,
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města,
  • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva města a rady města

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

 
zbanek-miroslav

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Primátor statutárního města Olomouce
(ANO 2011)

Kontakt:
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 261
E-mail: miroslav.zbanek@olomouc.eu
Facebook: Mirek Žbánek - prima primátor

 

Kompetence

Kancelář primátora, interní audit a kontrola, odbor právní, strategie a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, mediální komunikace a marketing, zastupování statutárního města Olomouce navenek, Městská policie Olomouc.

Životopis

Miroslav Žbánek

Sedmý primátor statutárního města Olomouce.

Narodil se 3. ledna 1973 ve Valašském Meziříčí. Vystudoval Střední lesnickou školu v Hranicích. Od roku 1991 žije v Olomouci. Filozofickou fakultu Univerzity Palackého vystudoval při zaměstnání, kdy pracoval jako projektant v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

V roce 1996 založil s kolegy lesnickou projekční kancelář a 11 let byl jejím ředitelem. Angažoval se v profesních komorách, věnoval se kvalitě řízení, přednášel. V roce 2007 podíl ve společnosti prodal a odešel z oboru. V roce 2008 nastoupil do vrcholové manažerské pozice nově vznikajícího Úřadu Regionální rady Střední Morava. V roce 2016 se stal náměstkem ředitele pro správu majetku ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

Miroslav Žbánek je členem hnutí ANO 2011. Od roku 2014 je městským zastupitelem, od roku 2016 je i zastupitelem Olomouckého kraje. Jako lídr vítězné kandidátky se stal po komunálních volbách hlavním kandidátem na primátora za koalici ANO 2011, ODS, KDU-ČSL a spOLečně. Primátorem jej Zastupitelstvo města Olomouce zvolilo 5. listopadu 2018.

Miroslav Žbánek je ženatý a má dceru a syna.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu