Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise pro místní Agendu 21

Komise pro místní Agendu 21

Komise pro místní Agendu 21

Komise je složena ze zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Navrhuje a projednává aktivity města Olomouce realizované v rámci místní Agendy 21. Diskutuje o tématech MA21 a udržitelného rozvoje v kontextu místních poměrů města Olomouce. Vyjadřuje se ke znění Hodnotící zprávy o MA21 a Akčního plánu zlepšování MA21. Je platformou pro navazování nové a prohlubování stávající spolupráce mezi subjekty působícími na území města Olomouce.
Plní další úkoly, kterými ji pověří Rada města Olomouce v rámci odborného zaměření komise.

Předseda: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor a odpovědný politik pro MA21, ANO 2011
Tajemník: Mgr. Radek Hloch, tel.: 588 488 401, mob.: 730 587 939, oddělení strategického rozvoje, odbor strategie a řízení

Zastupitelské politické kluby:

 • Ing. Jaroslav Kuchař, ANO 2011
 • Mgr. Matouš Pelikán, KDU-ČSL
 • Luděk Janák, SpOlečně
 • Mgr. Markéta Záleská, ODS
 • doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
 • Dr. Miroslav Skácel, KSČM
 • Petr Macek, ProOlomouc
 • Ing. Martin Jirotka, SPD a SPOZ
 • Ing. arch. David Helcel, PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Zástupci externích subjektů:

 • Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., Dopravní podnik města Olomouce, a. s. (akciová společnost SMOl), technický náměstek veřejný sektor
 • prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Fakultní nemocnice Olomouc, (příspěvková organizace MZ ČR), ředitel veřejný sektor
 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, Univerzita Palackého v Olomouci, (vysoká škola), prorektor pro strategii a vnější vztahy, veřejný sektor
 • Simona Otypková, Udržitelný Palacký (studentská iniciativa), neziskový sektor
 • PhDr. Petr Prinz, Charita Olomouc, (evidovaná církevní právnická osoba), ředitel neziskový sektor
 • Michal Bartoš, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (obecně prospěšná společnost SMOl), ředitel neziskový sektor
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA Okresní hospodářská komora Olomouc (komora (s výjimkou profesních komor)), ředitel podnikatelský sektor

Stálí hosté:

 • Mgr. Jan Langr, koordinátor oddělení Smart City, Odbor informatiky a Smart City MMOl
 • Ing. Martin Luňáček, Útvar hlavního architekta, Odbor strategie a řízení MMOl
 • Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí Odboru sociálních věcí MMOl
 • Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu MMOl
 • PhDr. Hana Fantová, vedoucí Odboru školství MMOl
 • RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl
 • RNDr. Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce, (příspěvková organizace SMOl), ředitelka, veřejný sektor

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon