Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu « Aktuality, veřejné zakázky a odkazy « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Aktuality, veřejné zakázky a odkazy » Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu

Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu

Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu

9. října 2017 (po)

Setkání členů Rady města Olomouce se zástupci podnikatelské veřejnosti hostil minulý týden Laudonův sál v Pevnosti poznání. Cílem setkání bylo podnikatelským subjektům i významným investorům a developerům představit základní vizi rozvoje města a hlavní rozvojové plány v nejbližší budoucnosti.

Jednání inicioval primátor města Olomouce Antonín Staněk, který za jeden z klíčových aspektů dalšího rozvoje území města považuje spolupráci veřejnoprávního a soukromého sektoru. „Je důležité se potkávat s jednotlivými podnikateli, investory a developery a diskutovat o problémech, které jsou mnohdy společné. Nemůže na jedné straně stát státní správa a samospráva a na druhé straně podnikatelská veřejnost,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „Cílem není spolu bojovat, ale spolupracovat, abychom vzájemně v území dosáhli synergických efektů. Budeme se snažit iniciovat další setkání, která jsou užitečná a v cizině naprosto běžná, a ptát se podnikatelských subjektů na těžkosti, jež je trápí při realizaci jejich projektů. Vždyť tyto projekty často přinášejí efekt i samotným občanům města.“ Více než padesát účastníků fóra bylo seznámeno se základními rozvojovými cíly, které formuluje nový Strategický plán rozvoje města Olomouce, které by měly určit další směřování vývoje Olomouce. Dozvěděli se o aktuálních tématech, týkajících se územního plánu Olomouce včetně chystané aktualizace tohoto základního územně-plánovacího dokumentu a o možnostech získání dotace v rámci nových výzev Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace. V následné diskusi byl prostor věnován také konkrétním investicím na území města, které budou mít dopad také na podnikatelské aktivity jednotlivých subjektů – výstavbě východní tangenty města, realizované etapizaci protipovodňových opatření, úpravě kruhového objezdu nacházejícího se při výjezdu z města směrem na Mohelnici, a dalším významným projektům.

Organizátoři setkání vyzvali účastníky k předložení obecných požadavků, popřípadě svých konkrétních podnětů a návrhů, a to jak směrem k platnému územnímu plánu, tak i k nově zpracovávanému strategickému plánu. Podněty je možné zaslat písemně na Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, který byl organizátorem celého Podnikatelského fóra. „V březnu roku 2018 chceme zastupitelům města Olomouce předložit ke schválení Zprávu o uplatňování územního plánu, kterou jsme povinni dle stavebního zákona zpracovat nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. Součástí této zprávy mohou být i pokyny pro zpracování návrhu změny stávajícího územního plánu,“ dodal náměstek primátora Aleš Jakubec.

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).

Poslední úprava: 9. října 2017 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu