Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: O budoucí podnikatelskou zónu Kasárna Neředín je velký zájem « Aktuality, veřejné zakázky a odkazy « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Aktuality, veřejné zakázky a odkazy » O budoucí podnikatelskou zónu Kasárna Neředín je velký zájem

O budoucí podnikatelskou zónu Kasárna Neředín je velký zájem

O budoucí podnikatelskou zónu Kasárna Neředín je velký zájem

26. ledna 2017 (čt)

Značný zájem investorů o vstup do chystané průmyslové zóny Kasárna Neředín eviduje město Olomouc. Radní aktuálně schválili postup pro podávání žádostí i způsob, jakým chtějí budoucí zájemce posuzovat.

„S ohledem na skutečnost, že o vstup do podnikatelské zóny je velký zájem a kapacita první etapy je limitní, předpokládáme, že budeme zájemce hodnotit podle podrobného popisu jejich investičního záměru a na základě jednotných kriterií posuzovat konkrétní nabídky,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček. „Podnikatelské záměry musí být v souladu s parametry reálně připravované etapy. Jde nám o to, aby měl budoucí provoz podnikatelské zóny minimální dopad na tuto část města. Chceme klást především důraz na kvalitu a přínosy pro region,“ zdůraznil.

Zájemci z řad investorů o vstup do podnikatelské zóny budou žádat prostřednictvím formuláře. „Žádost je v podstatě modifikovanou a již dříve osvědčenou žádostí, kterou město využívalo při obsazování podnikatelské zóny Šlechtitelů. Žádost obsahuje všechny důležité parametry pro posouzení bonity firem a možnost provedení užšího výběru zájemců,“ objasnil náměstek primátora Aleš Jakubec.

V prvním kroku plánované proměny stávajícího brownfieldu v areálu bývalých kasáren v Neředíně na podnikatelskou zónu chce město věnovat pozornost primárně revitalizaci plochy při komunikaci vedoucí do Topolan. „Jde o pozemky v majetku města o výměře 6,1 hektarů a patří do plánované první etapy chystané revitalizace území. Zóna někdejšího vojenského areálu je v územním plánu dlouhodobě vedena jako plocha určená pro smíšenou průmyslovou výrobu,“ upřesňuje náměstek Aleš Jakubec.

Pro záměr město loni získalo podporu agentury CzechInvest a ve vazbě na pozitivní hodnocení proběhl výběr zpracovatele aktualizace projektové dokumentace na obnovu areálu a obslužné komunikace. Předpokládaný termín dokončení dokumentace pro provádění stavby je letos v prosinci. Vedle tohoto kroku bylo rovněž schváleno zpracování nezbytných podkladů pro podání tzv. žádosti o registraci projektu do příslušného dotačního programu vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. „Po vydání příslibu o poskytnutí dotace ministerstva, může dojít ze strany města k přípravě a zajištění investiční akce na související technickou infrastrukturu. Dle uvedeného kontextu se předpokládá zajištění připravenosti předmětné části zóny pro vstup investorů nejdříve na podzim 2018. Vše se ale bude odvíjet od dotací,“ vysvětlil investiční náměstek Žáček.

Kapacita stávajících průmyslových zón vlastněných městem je v Olomouci zcela naplněna a již nestačí pokrýt potřebu dalších potencionálních investorů.

Poslední úprava: 26. ledna 2017 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu