Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město schválilo další kroky přibližující vznik průmyslové zóny v Neředíně « Aktuality, veřejné zakázky a odkazy « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Aktuality, veřejné zakázky a odkazy » Město schválilo další kroky přibližující vznik průmyslové zóny v Neředíně

Město schválilo další kroky přibližující vznik průmyslové zóny v Neředíně

Město schválilo další kroky přibližující vznik průmyslové zóny v Neředíně

10. října 2016 (po)

Investiční záměr spočívající v proměně stávajícího brownfieldu v areálu bývalých kasáren v Neředíně na průmyslovou zónu pro podnikatele, má za sebou další důležitý krok. Město ke svému záměru po měsících posuzování získalo oficiální doporučující stanovisko agentury CzechInvest. Rada města Olomouce proto schválila další kroky směřující k revitalizaci stávajícího brownfieldu.

„Získali jsme doporučující stanovisko CzechInvestu, jehož závěr říká, že vize města splňuje potřebná kritéria a má tedy velkou šanci na podporu,“ oznámil primátor Antonín Staněk. „Kladné stanovisko tak naplňuje náš záměr přilákat do města další investory. Již evidujeme také další potencionální zájemce o vstup do nové průmyslové zóny, kde by v budoucnu měli získat kvalitní zázemí pro své firmy,“ doplnil primátor.

V prvním kroku chce Olomouc věnovat pozornost primárně revitalizaci plochy při komunikaci vedoucí do Topolan. Jde o pozemky v majetku města o výměře 6,1 hektarů a patří do plánované první etapy. Ve vazbě na pozitivní hodnocení záměru agenturou CzechInvest proto radní města schválili spuštění soutěže na aktualizaci projektové dokumentace a podání tzv. registrační žádosti o dotaci na realizaci projektu. „Jakmile budeme mít za sebou proces aktualizace projektové dokumentace a na to navazující rozhodnutí stavebního úřadu, můžeme podat žádost o podporu projektu z programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury administrovaného ministerstvem průmyslu a obchodu,“ uvedl investiční náměstek Filip Žáček. „Bude-li v programu dostatek finančních prostředků, měla by mít Olomouc šanci na úspěch. Důležitým krokem je určitě také schválení osoby manažera pro komunikaci s investory, který bude mít na starosti proces lákání investorů do zóny,“ vysvětlil náměstek Filip Žáček.

V souvislosti s dalšími kroky směřujícími k revitalizaci areálu v Neředíně město již připravilo také návrh úsporných opatření. Jejich smyslem je snížení finanční náročnosti první etapy spočívající v eliminaci opatření, která budou řešena až ve vazbě na navazující etapu. Celková úspora první etapy by tak mohla činit až 20 milionů korun oproti původním předpokladům.

Zóna někdejšího vojenského areálu byla již počátkem letošního roku zaregistrována z iniciativy města do centrální evidence brownfieldů vedené agenturou CzechInvest. Pozemky jsou v územním plánu města Olomouce dlouhodobě vedeny jako plochy určené pro smíšenou průmyslovou výrobu a své místo by zde tak mohly najít zejména firmy zpracujícího průmyslu. Kapacita stávajících průmyslových zón vlastněných městem je v Olomouci zcela naplněna a již nestačí pokrýt potřebu dalších potencionálních investorů.

„Pokud se v rámci přípravy regenerace areálu podaří vyřešit veškeré složité majetkoprávní vztahy a dosáhnout na dotační peníze, mohla by budoucí průmyslová zóna dosáhnout plochy až 18 hektarů. To by bylo vhodné časově skloubit s připravovaným zkvalitněním dopravního napojení lokality ze strany státu,“ uzavřel náměstek primátora Filip Žáček.

Poslední úprava: 10. října 2016 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu