Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání změny č. IV ÚP Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání změny č. IV ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. IV ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. IV ÚP Olomouc

2. května 2018 (st)

Návrh Změny č. IV Územního plánu Olomouc, předkládaný nyní k veřejnému projednání, řeší plochu v k.ú. Chválkovice, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě.

Veřejné projednání návrhu Změny č. IV s odborným výkladem se uskuteční dne
6. 6. 2018 v 16:00 hodin
ve zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 13. 6. 2018 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

 

K námitkám a připomínkám uplatněným po 13. 6. 2018 nebude přihlédnuto.

 

 

 

Poslední úprava: 2. května 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu