Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2009 « Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2009

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2009

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2009

1. března 2010 (po)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2009.

Počet písemně vyřízených žádostí o informace:

Oddělení kancelář tajemníka 0
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 0
Odbor dopravy 0
Odbor ekonomický 9
Odbor evropských projektů 0
Odbor informatiky 0
Odbor vnitřního auditu a kontroly 0
Odbor investic 11
Odbor kancelář primátora 8
Odbor koncepce a rozvoje 6
Odbor majetkoprávní 9
Odbor ochrany 0
Odbor památkové péče 1
Odbor sociální pomoci 1
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 0
Odbor správy 3
Odbor stavební 24
Odbor školství 0
Odbor vnějších vztahů a informací 4
Odbor živnostenský 1
Odbor životního prostředí 14
Celkem 91

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3
Počet podaných odvolání 0
Počet podaných stížností 1

Stížnost se opírala o skutečnost, že požadované informace byly poskytnuty pouze částečně a nebylo současně vydáno rozhodnutí o odmítnutí ostatních vyžádaných informací. O stížnosti rozhodoval Krajský úřad Olomouckého kraje a na základě jeho rozhodnutí bylo vydáno rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o částečném odmítnutí žádosti.

Výhradní licence nebyla poskytnuty.

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí nemusí být podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy, přesto některé odbory tyto počty evidují např. odbor sociální pomoci 102233, odbor školství 960.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 1. března 2010 JUDr. Alena Daubnerová

| Poslední úprava: 1. března 2010 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu