Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. » Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2010

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2010

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2010

1. března 2011 (út)

Magistrát města Olomouce zveřejňuje Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010.

Počet podaných žádostí o informace
Oddělení kancelář tajemníka 0
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 3
Odbor dopravy 2
Odbor ekonomický 12
Odbor evropských projektů 0
Odbor informatiky 0
Odbor interního auditu a kontroly 0
Odbor investic 9
Odbor kancelář primátora 12
Odbor koncepce a rozvoje 8
Odbor majetkoprávní 6
Odbor ochrany 0
Odbor památkové péče 1
Odbor sociální pomoci 2
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 0
Odbor správy 1
Odbor stavební 6
Odbor školství 0
Odbor vnějších vztahů a informací 0
Odbor živnostenský 0
Odbor životního prostředí 14
Celkem 76

 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2
Počet podaných odvolání 0
Počet podaných stížností 0
Výhradní licence nebyla poskytnuta

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informace vyřizují běžně jednotlivé odbory magistrátu denně četné ústní žádosti, které souvisí s jejich náplní činnosti. Počet těchto žádostí nemusí být podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této zprávy, přesto některé odbory tyto počty evidují např. odbor sociální pomoci 84 833, odbor školství 900 ústních a elektronických.

Výroční zpráva Městské policie Olomouc je zveřejněna na www.mp-olomouc.cz

Podle podkladů odborů Magistrátu města Olomouce zpracovala dne 1.března 2011 JUDr. Alena Daubnerová

| Poslední úprava: 1. března 2011 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu