Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Nová část cyklostezky řeší bezpečné přejíždění Hodolanské

Nová část cyklostezky řeší bezpečné přejíždění Hodolanské

Nová část cyklostezky řeší bezpečné přejíždění Hodolanské

8. července 2021 (čt)

Poslední úsek cyklostezky, který na území města doplnil trasu Jantarové stezky, je hotový. V ulici U Ambulatoria vznikla zcela nová, téměř tři čtvrtě kilometru dlouhá část cyklostezky, která cyklisty vede podél řeky Bystřice z olomoucké městské části Hodolany do Bystrovan. Nová část cyklostezky řeší i nebezpečné přejíždění frekventované Hodolanské ulice v místě vyústění ulice U Ambulatoria.

„Nedávno dobudovaný nový úsek cyklostezky vede po levém břehu řeky Bystřice pod tramvajovým mostem v Hodolanské ulici až k lávce, kde se na křižovatce ulic Lermontovova a Bystrovanská napojuje na hotovou část Jantarové cyklostezky vedoucí do Bystrovan,“ popisuje investiční náměstek primátora Martin Major a dodává, že nová část cyklostezky měří 710 metrů, pokrývá ji asfalt a stavbu doplňuje i veřejné osvětlení, dopravní značení a mobiliář.

Stavbou se podařilo definitivně vyřešit nebezpečné přejíždění cyklistů přes frekventovanou Hodolanskou ulici, protože je nově bezpečně převádí pod mostem mimo tuto rušnou komunikaci. „Dlouhá léta jsme všichni, kdo jsme tudy projížděli sami nebo se svými dětmi, volali po nějakém řešení, které by usnadnilo překonání Hodolanské ulice. I s ohledem na častou bezohlednost řidičů byl někdy přejezd přes rušnou silnici takřka nemožný. Proto jsem moc rád a děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci této části cyklostezky roky podíleli, že se podařilo tento problém vyřešit a doprava pro cyklisty je v Olomouci zase o něco bezpečnější,“ říká primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Po letech se tak obnovuje historická komunikace, která zde v tomto úseku vždy existovala. V osmdesátých letech minulého století ji však přerušila stavba tramvajového mostu, který zamezil průchodu pěších a průjezdu cyklistů pod ním. Stavba cyklostezky vedoucí pod mostem byla podle zhotovitele poměrně technicky náročná. „Ačkoli už za sebou máme mnoho staveb cyklostezek, tato byla první, kterou jsme vedli pod úrovní terénu. Mohutnější konstrukce mostu snížila dřívější průchod zhruba na 80 cm, ze kterých jsme museli udělat zase téměř dva a půl metru. Bylo tedy nutné postavit opěrnou zeď, vyřešit odvodnění,“ popisuje technickou stránku stavby Ladislav Moťka, ředitel firmy Kareta, která stavbu realizovala.

Přípravě stavby nového úseku Jantarové cyklostezky předcházely v předloňském a i loňském roce nutné předložky inženýrských sítí a řádně povolené kácení dřevin v trase. Na její výstavbu vynaložilo město necelé 3 miliony korun. Zbytek pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 6,3 milionu a Olomouckého kraje ve výši 1,4 milionu korun.

Dobudování cyklostezky nadregionálního významu je pro Olomouc klíčové. „Jantarová stezka, která je podle krajské cyklostrategie označena číslem 5, nese jméno pověstné obchodní cesty sloužící k transportu jantaru. Protíná celou Evropu od severu, konkrétně od polského Gdaňsku až k chorvatské Pule na jihu, a je součástí celoevropské sítě cyklotras Eurovelo,“ připomněl městský cyklokoordinátor Stanislav Losert. „Dalším aspektem návaznosti je pak plánované propojení Olomouce s Lipníkem nad Bečvou, tedy dálkových cyklotras Moravské stezky a Cyklostezky Bečva,“ doplnil.

Důležitost vybudování chybějícího úseku cyklostezky na území města, který jako poslední doplní trasu Jantarové stezky, podtrhují i údaje ze sčítače cyklistů v místě. Ten eviduje, že tudy projede o víkendech v průměru 1 248 cyklistů, v pracovní dny dokonce 1 431 cyklistů. Jantarová stezka má z tohoto pohledu i velký význam pro její využití při cestě lidí do práce. V dosahu budované cyklostezky je totiž v 6 průmyslových zónách cca 125 firem a zaměstnavatelů s minimálně 4 243 zaměstnanci.

Fotografie:

| Poslední úprava: 8. července 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu