Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor agendy řidičů a motorových vozidel by se mohl přestěhovat do Hejčína « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Odbor agendy řidičů a motorových vozidel by se mohl přestěhovat do Hejčína

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel by se mohl přestěhovat do Hejčína

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel by se mohl přestěhovat do Hejčína

7. října 2020 (st)

Nové prostory pro odbor agendy řidičů a motorových vozidel by měly vzniknout v Tomkově ulici v Olomouci-Hejčíně. Za přispění dotací chce město postavit novou budovu na místě bývalé Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Budovu Vejdovského 2, kde nyní pracoviště sídlí, musí Magistrát města Olomouce v horizontu dvou až tří let uvolnit pro Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje. Pro pracovníky odboru agendy řidičů a motorových vozidel je tedy nutné najít nové prostory. „Místo, kde nyní stojí bývalá přírodovědecká fakulta, se nám jeví pro potřeby magistrátu jako ideální. Ačkoli existují i další možnosti, vybrali jsme tuto variantu jako podklad pro jednání s ministerstvem financí o případné dotaci. Je to dostupná lokalita, poměrně dobře zde můžeme vyřešit i parkování, které je v okolí Vejdovského trochu problematické. Doufáme, že ze státního rozpočtu by mohlo plynout až 60 milionů korun,“ vysvětluje primátor města Olomouce Miroslav Žbánek.

„Budova bývalé přírodovědecké fakulty je však dispozičně pro potřeby magistrátu nevyužitelná. Mimo to by oprava podle posudků byla značně nákladná, budova má i narušenou statiku. Řešíme proto její demolici a stavbu nové,“ popisuje tajemník olomouckého magistrátu Jan Večeř.

Náklady na demolici stávající a stavbu nové budovy v Tomkově ulici se odhadují na 70 až 88 milionů korun. O již zmíněné dotaci až ve výši 60 milionů korun jedná vedení města s Ministerstvem financí ČR, s financováním zbylé části by mohla pomoci ještě dotace na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V říjnu a listopadu by se měl uskutečnit inženýrsko-geologický průzkum, ze kterého vyplynou podmínky pro zakládání nového objektu a případné podzemní podlaží. Pokud celý proces výběrových řízení, povolování a realizace stavby proběhne bez komplikací, nová administrativní budova magistrátu by mohla v Hejčíně stát již koncem roku 2023.

Zmíněná lokalita by se mohla v budoucnu stát jakýmsi centrem nejen pro místní obyvatele z Hejčína a Řepčína. Město zde vlastní také další pozemky, jejichž budoucím využitím se zabývá i útvar hlavního architekta. „Vnímáme tuto lokalitu jako velmi perspektivní. Územní plán zde počítá s poměrně rozsáhlým veřejným prostranstvím i s ohledem na potřeby místních škol – Waldorfské či Gymnázia Hejčín, pozemky vhodné k zastavění ve vlastnictví města by se pak daly využít například zčásti pro zázemí Moravského divadla včetně možnosti využití pro komunitní centrum,“ doplňuje vedoucí útvaru hlavního architekta Jana Křenková.

| Poslední úprava: 7. října 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu