Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Novým předsedou Komory statutárních měst je primátor Olomouce « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Novým předsedou Komory statutárních měst je primátor Olomouce

Novým předsedou Komory statutárních měst je primátor Olomouce

Novým předsedou Komory statutárních měst je primátor Olomouce

21. srpna 2020 (pá)

Vrcholným představitelem Komory statutárních měst se stal olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Předsedou byl zvolen 20. srpna na zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR v Brně. Stejně jako ostatní primátoři statutárních měst vidí budoucnost ve snazším financování městských regionů.

Lepší ukotvení spolupráce velkých městských celků v legislativě, kde dosud nemají oporu, a tím pádem snazší financování městských regionů. Tak by se dal shrnout obsah požadavků, které prostřednictvím podepsané deklarace v Brně vznesli primátoři statutárních měst na příslušná ministerstva. Města si tak zároveň vzala za cíl vyjednat pro jejich rozvoj co nejlepší podmínky. Na zasedání primátoři a primátorky řešili kromě metropolitní spolupráce i rozpočtové určení daní a změny v příjmech měst kvůli koronaviru.

„Chci navázat na pozitivní zkušenosti, ale nebráním se pojmenovat také problémová témata,“ uvedl po svém zvolení nový předseda Komory statutárních měst Miroslav Žbánek. Reagoval tak na hodnocení dosavadní spolupráce na úrovni vlády a komory, které předseda vlády Andrej Babiš adresoval účastníkům brněnského zasedání v online zdravici. „Beru to jako podanou ruku a nabízím zlepšení. Hlavní témata k rychlému řešení vidím zejména v oblasti financování investičních projektů, financování velké sportovní infrastruktury i kultury, ale například také v řešení odpadové politiky měst. Nedořešené otázky v těchto oblastech chci s příslušnými ministerstvy a vládou řešit,“ deklaroval Miroslav Žbánek. Podle nového předsedy se statutární města potýkají se společnými problémy. „Města jsou velkými regionálními, hospodářskými a společenskými centry, dopravními uzly, musí řešit vodohospodářskou infrastrukturu, veřejnou dopravu i nakládání s odpady. Jejich rozvoj tak nutně souvisí s národními strategiemi,“ je přesvědčen nový předseda komory.

K bodům deklarace primátorů patří i žádost o urychlení debaty o tom, aby byly pro metropolitní oblasti lépe dostupné finanční prostředky z národních zdrojů (např. Modernizační fond, národní dotační tituly). Zmiňuje i zkušenosti s implementací nástroje ITI, zejména na úrovni koordinace rozvojových integrovaných projektů. V deklaraci proto města žádají Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, které mají v gesci územní rozvoj, aby prolomily debatu k vhodnějšímu ukotvení spolupráce městských regionů. „Požadujeme, aby se přijala taková opatření, která zrychlí, zjednoduší a zpřehlední čerpání z národních dotačních titulů a fondů. A to i kvůli oprávněným obavám ze zpomalování ekonomiky a očekávaného propadu daňových příjmů měst,“ uzavřel předseda komory Žbánek.

Deklarace primátorů statutárních měst ČR zde.

| Poslední úprava: 21. srpna 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu