Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Droždín bude mít kruháč, kraj a město uzavírají smlouvu o stavbě « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Droždín bude mít kruháč, kraj a město uzavírají smlouvu o stavbě

Droždín bude mít kruháč, kraj a město uzavírají smlouvu o stavbě

Droždín bude mít kruháč, kraj a město uzavírají smlouvu o stavbě

25. února 2020 (út)

Smlouvu o společném zadání na stavbu okružní křižovatky v Droždíně uzavírá statutární město Olomouc a Správa silnic Olomouckého kraje. Nové řešení křižovatky povede k vyšší bezpečnosti chodců a ke zklidnění dopravy. Uzavření smlouvy schválili olomoučtí radní.

„Aby stavba kruhového objezdu mohla probíhat ve spolupráci města a kraje, je třeba uzavřít smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek. Upraví smluvní vztahy, práva a povinnosti obou zadavatelů,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. „Zatímco kraj bude jako vlastník komunikace řešit samotnou stavbu kruhového objezdu, město provede výstavbu přechodů, chodníků, veřejného osvětlení a úpravy autobusové zastávky,“ popsal primátor.

Nová okružní křižovatka, která vznikne v blízkosti základní školy, zvýší bezpečnost chodců a přispěje ke zklidnění dopravy. Doprava v této lokalitě totiž trápí zdejší obyvatele už delší dobu. Kruhový objezd nahradí starou křižovatku ulic Pplk. Sochora, Gagarinova a U Cihelny. „Droždín má tu nevýhodu, že je průjezdný a řidiči si tudy často zkracují cestu ve směru ze Šternberku na Olomouc. Je dobře, že se krajskému úřadu podařilo dotáhnout projekt na úpravu křižovatky do konce, stavba kruháče může brzy začít a my se k ní přidáme s výstavbou přechodu a nových chodníků,“ zdůraznil primátor Žbánek.

Administraci veřejné zakázky na dodavatele stavby zajistí Správa a údržba silnic Olomouckého kraje. Cílem společného výběrového řízení je výběr dodavatele stavby. Samotné stavební práce by mohly začít v druhé polovině roku. Město má na úpravy vyčleněno 2,4 miliony korun.

| Poslední úprava: 25. února 2020 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu