Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Radní posuzovali dotace od stovek žadatelů « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Radní posuzovali dotace od stovek žadatelů

Radní posuzovali dotace od stovek žadatelů

Radní posuzovali dotace od stovek žadatelů

25. února 2020 (út)

Miliony korun prošly včera jednáním Rady města Olomouce. Na programu bylo schvalování dotací v různých oblastech a titulech. Celková suma činila zhruba 56 milionů korun.

V případě schválení jakékoliv dotace vyšší než 50 tisíc korun, musí s udělením souhlasit kromě radních i zastupitelstvo. Ještě před jednáním rady se k žádostem vyjadřují patřičné odborné komise.

„Jejich návrhy jsme v drtivé většině případů akceptovali. Mezi stovkami žádostí jsme udělali možná dvě drobné změny,“ komentoval schvalování dotací primátor Mirek Žbánek.

Školské a sociální programy

Například na podporu využití volného času dětí byly určeny dva miliony korun, ale 219 žádostí chtělo přes pět milionů. Maximální výše dotace byla stanovena na 70 tisíc. Mezi žadateli byli Dům dětí a mládeže, Junák nebo sportovní kluby.

Program Sociální služby v Olomouci v roce 2020 rozděloval 14 milionů korun. Mezi žadateli jsou především nezisková sociální zařízení poskytující služby handicapovaným a potřebným jako jsou spolek vozíčkářů Trend či organizace Spolu. Naprostá většina žádostí přesahuje hranici padesáti tisíc korun a musí ji po projednání v radě schválit ještě zastupitelé.

Součet návrhů na poskytnutí dotací je ve výši 13,2 milionu. Náměstkyně primátora Eva Kolářová doporučila zbytek částky, tedy zhruba 800 tisíc korun ponechat v programu jako rezervu na individuální dotace. To je i v souladu s doporučením sociální komise.

Město podpoří také aktivity realizované vysokými školami. Deset projektů Univerzity Palackého a dva z Moravské vysoké školy získají v souhrnu 940 tisíc.

Partnerství a památková péče

V oblasti nazvané Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města bylo v grantovém řízení devět projektů v celkové výši 347 tisíc korun. Všechny byly v hodnotě do padesáti tisíc. Většinou se jednalo o akce a projekty středních odborných škol. Schválená částka v rozpočtu činí 400 tisíc

O tři miliony korun se podělí farnosti sv. Mořice a sv. Michala, které dotaci využijí na opravu kostelů. Peníze jsou v rozpočtu města určeny na rekonstrukci a restaurování významných památek.

Tři desítky žádostí se sešly v programu Životního prostředí. Všechny byly do 50 tisíc korun a ranní rozhodli 18 z nich podpořit celkovou částkou 425 tisíc korun.

Cestovní ruch a sport

Dva dotační programy jsou určeny pro cestovní ruch a průvodcovské služby. Jejich výše je 800 a 750 tisíc korun. Smyslem dotace je podpora rozvoje nabídky, služeb, kvality služeb, turistických atraktivit, expozic a produktů v oblasti cestovního ruchu ve městě. „Protože nebylo z programu vyčerpáno zcela všechno, budou zbývající prostředky přerozděleny v programu celoroční dotace cestovního ruchu,“ potvrdila náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Zdaleka největší balík dotací vy výši 34 milionů korun je určen pro sport. Požadavky oddílů a pořadatelů jsou ale třikrát vyšší.

Město podpoří 2,3 miliony pořádání sportovních akcí, na celoroční činnost vynaloží 7,6 milionu korun, na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže je určeno 17,1 milionu a na pořízení nebo zhodnocení majetku je vyčleněno sedm milionů.

„Komise pro sport a tělesnou kulturu navrhla uspokojit téměř všechny žadatele, s tím, že navržená dotace je v menší než požadované výši,“ uvedla náměstkyně Záleská.

| Poslední úprava: 25. února 2020 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu