Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc čeká referendum o regulaci hazardu « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Olomouc čeká referendum o regulaci hazardu

Olomouc čeká referendum o regulaci hazardu

Olomouc čeká referendum o regulaci hazardu

10. prosince 2014 (st)

Možnost dát najevo svůj postoj k regulaci hazardu ve městě budou mít Olomoučané v referendu už tento pátek 12. prosince 2014. O vyhlášení místního referenda na území Olomouce rozhodlo letos v září svým usnesením zastupitelstvo města. Pod návrh přípravného výboru na konání lidového hlasování se podepsalo celkem 8 175 oprávněných osob.

Hlasování v referendu o regulaci hazardu proběhne v pátek od 14:00 do 22:00 hodin v celkem 89 hlasovacích okrscích, které se shodují se stálými volebními okrsky ve městě. Hlasovací lístky dostanou lidé přímo v hlasovacích místnostech. „Osobou oprávněnou hlasovat v referendu je občan České republiky, který dosáhl v den jeho konání věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Olomouci. To stejné platí i pro občany jiného členského státu Evropské unie, který je v den hlasování přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu ve městě a je zapsán na základě své žádosti v dodatku stálého seznamu voličů,“ vysvětluje tajemník magistrátu Jan Večeř. „K dnešnímu dni je v dodatku ke stálému seznamu oprávněných osob evidováno celkem 29 občanů jiného členského státu EU a celkem 26 žádostí o hlasovací průkaz,“ doplňuje informace vedoucí odboru správních činnosti magistrátu Alena Daubnerová.

Hlasování proběhne v hlasovacích místnostech jako jsou lidé zvyklí při komunálních volbách. „Předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“ na hlasovacím lístku oprávněná osoba označí křížkem v příslušném rámečku, vloží do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky,“ popisuje způsob hlasování tajemník Jan Večeř. Na zajištění řádného průběhu referenda se bude podílet více než 400 lidí. „Celkový počet členů v komisích, které budou čtyřčlenné, je 367 lidí. Přípravný výbor delegoval do okrskových komisí celkem 96 členů, přičemž 10 z nich se již omluvilo a v komisích nezasedne. Komise jsou tak z valné části složeny z lidí, které běžně sedí v komisích například při komunálních volbách,“ uvádí tajemník magistrátu Večeř. Náklady na konání místního referenda hrazené z rozpočtu města jsou předběžně odhadnuty na 1,4 milionu korun.

Poté, co se ve 22:00 hodin hlasovací místnosti uzavřou, začne sčítání. „Předpokládáme, že výsledek hlasování a platnost místního referenda bychom mohli znát do dvou hodin od uzavření hlasovacích místností,“ míní tajemník. K platnosti místního referenda je potřeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob.

V případě platnosti a závaznosti výsledků místního referenda připadá v úvahu jako jeden z kroků i změna obecně závazné vyhlášky, její konečná podoba bude záviset na rozhodnutí zastupitelů. „Výsledek místního referenda tak může pro vedení města představovat návod, jak k problematice hazardu přistupovat,“ uvádí primátor Antonín Staněk s poukazem na to, že rada města již nyní k problematice hazardu ustavila samostatnou pracovní skupinu. „Dobré řešení neexistuje, úplný zákaz by však například mohl vést ke vzniku nelegálních heren. Nicméně reálným řešením se již nyní jeví pokračování v nastoupeném trendu redukce hazardu ve městě. Pokud by však občané v referendu, které bude platné, rozhodli o zákazu, samozřejmě by město muselo učinit kroky, které z toho vyplývají,“ zdůrazňuje primátor.

Regulaci hazardu podpořilo zastupitelstvo města poprvé loni v únoru, kdy přijalo novou obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her. Vyhláška podstatně omezila počet adres, na nichž se hazard provozuje a radní zasáhli také do podoby vzhledu výloh a poutačů v ulicích. Na základě platné vyhlášky se počet heren v Olomouci postupně snižuje, do konce letošního roku zůstane v povozu pouze 57 z původních 113 adres. „Minulé vedení města zvolilo strategii postupného vymístění heren z kritických lokalit s cílem omezit negativní jevy spojené s patologickým hráčstvím. Současně s tím jsme chtěli koncentrovat hazard do menšího počtu větších provozoven, kde je možná jejich důslednější kontrola,“ vysvětluje kroky radnice bývalý primátor Olomouce Martin Major.

Nové podmínky pro provoz hazardu v Olomouci může přinést také nově připravovaný loterijní zákon z dílny ministerstva financí.

Všechny informace k referendum najdete na www.olomouc.eu/mistni-referendum

| Poslední úprava: 10. prosince 2014 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu