Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Střet zájmů – registr oznámení « Žádosti a formuláře « Magistrát

Sociální sítě

Magistrát » Žádosti a formuláře » Střet zájmů – registr oznámení

Nahlížení do registru oznámení

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost o nahlédnutí do registru (písemného i elektronického):

Žádost se podává:

 • osobně v budově Magistrátu města Olomouce – radnice, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, oddělení personální a právní (2. patro, kancelář. č. 30), a to v těchto dnech a hodinách:
  PO 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
  ÚT 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
  ST 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
  ČT 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
  7:00 – 12:00  
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
 • elektronicky do elektronické podatelny Magistrátu města Olomouce:

Kontakt: Magistrát města Olomouce – oddělení personální a právní, Horní náměstí č.p. 583 (radnice), 779 11 Olomouc, tel.: 585 513 210, 585 513 295, 585 513 257, e-mail:

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné ve výše uvedených dnech a hodinách v budově Magistrátu města Olomouce – radnice, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, oddělení personální a právní (2. patro, kancelář. č. 30).

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Uživatelské jméno a přístupové heslo může být přiděleno formou:

 • osobního převzetí u evidenčního orgánu,
 • doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (do vlastních rukou)

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF (Adobe Reader).

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Zpracovalo: odd. personální a právní

Vstoupit do registru oznámení

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu