Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Oddělení vnějších vztahů « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů napomáhá rozvíjet a podporovat nově vznikající zahraniční kontakty napříč všemi oblastmi spolupráce v rámci partnerských měst. Obecně koordinuje mezinárodní spolupráci města a v součinnosti s odborem kanceláře primátora zajišťuje protokolární přijetí oficiálních zahraničních delegací.

Pro vnitřní potřeby Magistrátu města Olomouce také poskytuje tlumočnický a překladatelský servis.

Oddělení vnějších vztahů administruje agendu dotací zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu