Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Kultury « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor kultury

Odbor kultury

Odbor kultury přijímá a administruje žádosti o příspěvky v oblasti kultura.

Přijímá a administruje přijímání žádostí o povolení výjimky ze zákazu stanoveného OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.

Přijímá a administruje žádosti ve věci povolování výjimek z OZV č. 7/2016, o nočním klidu, týkající se kulturních akcí.

Prostřednictvím zápisů z jednání 27 komisí městských částí přijímá, třídí a postupuje k dalšímu řešení požadavky občanů na řešení údržby a vzhledu veřejného prostoru ve městě.

Na 11 detašovaných pracovištích zajišťuje výběr poplatků a ověřování i další servis občanům pro jejich jednání s MMOL.

Zajišťuje akce Komise pro občanské záležitosti, která pořádá pravidelné vítání dětí, předávání maturitních vysvědčení, jubilejní svatby, setkání občanů pří jejich významných životních výročích, doručování blahopřání starším občanům domů apod. Při pořádání uvedených akcí spolupracuje odbor kultury se školami, které zajišťují doprovodný kulturní program.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu