Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Prostřednictvím zápisů z jednání 27 komisí městských částí přijímá, třídí a postupuje k dalšímu řešení požadavky občanů na řešení údržby a vzhledu veřejného prostoru ve městě.

Na 11 detašovaných pracovištích zajišťuje výběr poplatků a ověřování i další servis občanům pro jejich jednání s MMOL.

Zajišťuje akce Komise pro občanské záležitosti, která pořádá pravidelné vítání dětí, předávání maturitních vysvědčení, jubilejní svatby, setkání občanů pří jejich významných životních výročích, doručování blahopřání starším občanům domů apod. Při pořádání uvedených akcí spolupracuje odbor kultury se školami, které zajišťují doprovodný kulturní program.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu