Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Informační povinnost dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. « Odbor « Odbor kancelář primátora « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Informační povinnost dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Informační povinnost dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Olomouce, odbor kancelář primátora, organizační oddělení, shromažďuje osobní údaje:

  • za účelem sestavení adresáře členů Zastupitelstva města Olomouce, včetně jeho aktualizace
  • v kategoriích osobních údajů (jméno, příjmení, fotografie, rok narození, kontaktní adresa, telefonní č., e-mailová adresa, politická příslušnost)
  • v kategoriích subjektů údajů (subjektem údajů jsou členové Zastupitelstva města Olomouce)
  • v kategoriích příjemců (příjemcem jsou fyzické a právnické osoby)
  • s dobou uchování (osobní údaje jsou uchovávány v souladu s interním předpisem „Spisovým a skartačním řádem statutárního města Olomouc“, který je účinný od 1.1.2006).

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu