Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Nejlepší rating v nejtěžší době: Olomouc snížila zadlužení a má více volných prostředků

Nejlepší rating v nejtěžší době: Olomouc snížila zadlužení a má více volných prostředků

Nejlepší rating v nejtěžší době: Olomouc snížila zadlužení a má více volných prostředků

27. dubna 2022 (st)

Dobrým vysvědčením pro město je zpráva od společnosti STANDARD & POOR’S. Rating této renomované mezinárodní společnosti udělil Olomouci stejné hodnocení jako v posledních čtyřech letech, kdy byla poprvé tato úroveň dosažena. Hospodaření města tedy přečkalo těžké covidové období. Dokonce se podařilo snížit míru zadlužení, dostat se do pásma rozpočtové odpovědnosti a o třetinu navýšit cash flow. „Z ratingu vyplývá, že jsme dosáhli nejlepšího výsledku v historicky nejtěžší době,“ komentoval výsledky primátor Mirek Žbánek.

V dlouhodobém výhledu je rating města na velmi pozitivní úrovni „A+ stabilní“, v krátkodobém výhledu je mírně snížená známka A-. „To mimochodem potvrzuje smysl střednědobého investičního plánu, jehož pořízení jsem celou dobu prosazoval,“ reagoval ekonomický náměstek Otakar Štěpán Bačák. Ratingová agentura STANDARD & POOR’S totiž ve zprávě doporučuje městu ještě více a podrobněji plánovat otázky budoucího financování.

Pro dobré hodnocení hospodaření Olomouce bylo zásadní udržovat rozumný poměr výdajů k reálným příjmům. Pokud by výdaje převyšovaly příjmy, hrozilo by městu zhoršení ratingu. Pokud by naopak dokázalo opakovaně vytvářet provozní přebytky, mohla by být výsledná známka ještě o stupeň vyšší. Udělené hodnocení „A+/Stable/A-„ je srovnatelné s většinou krajských tuzemských měst a sama Česká republika má jen o jeden stupeň vyšší známku než Olomouc. „Opakované strašení vysokou zadlužeností ze strany opozice se tedy v tomto odborném a objektivním hodnocení nijak neprojevuje,“ doplnil náměstek Bačák.

Právě míru zadlužení, tedy poměr dluhu k příjmům města, snížilo vedení města během tohoto volebního období na současných 59,07 procenta. „Tím se Olomouc pohybuje oficiálně v pásmu rozpočtové odpovědnosti,“ připomněl Otakar Štěpán Bačák. Jedním z cest, jak toho město dosáhlo, byla výrazná úsporná opatření. Ta se však nijak nepromítla do výdajů na opravy a investice do městského majetku, které dosahovaly rekordních částek.

„Smyslem ratingového hodnocení městského hospodaření je určit aktuální ekonomický stav města a predikovat jeho schopnosti v budoucnu splácet případné úvěry,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. „Jsme moc rádi, že tak renomovaná společnost, jakou Standard & Poor´s bezpochyby je, hodnotí hospodaření Olomouce jako stabilní a udělila nám velmi dobrou známku.“ Ratingové hodnocení je klíčovým ukazatelem pro bankovní ústavy. Míra stability a rozpočtové odpovědnosti rovněž stanovuje podmínky úvěrů včetně úroků a výše splátek. Jde tedy z pohledu hospodaření města o důležitý signál směrem k vnějšímu světu.

Hospodaření, konkrétně o plnění rozpočtu roku 2021, prověřovala také auditorská společnost Audit Team. S výslednou zprávou se seznámila městská rada na jednání v pondělí 25. dubna. Zpráva detailně analyzuje vloni schválený rozpočet a jeho plnění během uplynulého roku. Všímá si všech aspektů, například i negativních vlivů, které samo město nemohlo ovlivnit, jako byly výpadky příjmů kvůli pandemii nebo zvýšené výdaje na zabezpečení digitálních sítí po kybernetickém útoku.

Ve zprávě auditora stojí, že „v první polovině roku 2021 byla stále pro město nepříznivá situace související s epidemií COVID-19, která následně ovlivnila vývoj schváleného rozpočtu 2021.“ Město proto přijalo v lednu 2021 soubor speciálních opatření „Pravidla čerpání rozpočtu SMOl pro přechodné období roku 2021“. Cílem bylo zajistit rovnoměrné cash flow rozpočtu z důvodu ekonomických dopadů po očekávaném poklesu daňových příjmů. Opatření odborů přinesla úsporu v provozních výdajích ve výši cca 35 milionů korun, posunuty byly termíny některých kapitálových výdajů. Během roku dostalo město kompenzaci ve výši 25,6 milionů korun jako jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů. O vyjednání této podpory se výrazně zasadil i primátor, který je zároveň místopředsedou Svazu měst a obcí. Auditoři zohledňují i to, že v souvislosti s hackerským útokem na město musela radnice vynaložit neplánované výdaje. Celkové hospodaření statutárního města za rok 2021 skončilo úhrnným přebytkem ve výši 235 320 595,14 Kč.

„Obě zprávy potvrzují, že jsme dokázali provést hospodaření města opravdu náročným obdobím a ekonomickou kondici města dostáváme do stabilizovaného stavu. Hospodárným nakládáním s prostředky a postupným snižování zadlužení města také plníme jeden z velmi důležitých bodů programového prohlášení,“ uzavřel primátor Žbánek.

Poslední úprava: 27. dubna 2022 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu