Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Tramvajová trať: Olomoučany zajímá parkování, harmonogram i změny v MHD

Tramvajová trať: Olomoučany zajímá parkování, harmonogram i změny v MHD

Tramvajová trať: Olomoučany zajímá parkování, harmonogram i změny v MHD

26. února 2021 (pá)

Skoro tři desítky dotazů zodpověděl v pátek 26. února primátor Mirek Žbánek v online chatu se čtenáři Olomouckého Deníku. Do chatu se zapojilo dvacet čtenářů, z nichž někteří položili více dotazů. Otázky se týkaly hlavně tří témat – organizace stavby, kapacity parkovacích stání během a po dokončení stavby a změny v intervalech MHD na Nových sadech. Jiné dotazy se týkaly tramvajové dopravy obecně. Primátor odpověděl každému tazateli, i když je zřejmé, že část odpovědí se bude upřesňovat teprve v průběhu stavby podle aktuální situace.

Opakoval se dotaz na parkování při stavbě i po jejím dokončení. „V březnu budou jen krátkodobé dvou až třídenní zákazy parkování v místech, kde se bude kácet. Jakmile začnou skutečné stavební práce, tedy od dubna, bude sice uzavřena část Zikovy ulice, jednáme ale o tom, že ve zbývající části stavba umožní parkování na volných místech PO OBOU stranách ulice. To by mělo kompenzovat úbytek míst, způsobený záborem stavby. Náhradní parkovací plochy nevzniknou, protože v této lokalitě žádné k dispozici nejsou,“ uvedl primátor k otázce parkování v průběhu stavby. Po jejím dokončení bude situace lepší. „Po dokončení stavby přibydou nová místa, jednak vznikne nové parkoviště mezi Trnkovou a Zikovou ulicí s 26 místy, a navíc budou parkovací zálivy nově po obou stranách Zikovy ulice, kde vznikne 52 legálních parkovacích míst. Ve Schweitzerově ulici bude zrekonstruováno pět stávajících míst,“ vyjmenoval Mirek Žbánek s tím, že v celkovém součtu tedy počet parkovacích míst naroste.

Stavba nezmění ani intervaly tramvajových spojů č. 3 a 5 na Trnkovu ulici, ani intervaly autobusových linek. Změní se jen trasy linek 10, 16 a 29. Linka 10 pojede po trase Albertova, Velkomoravská a Tovární, takže neobslouží zastávky Povel - škola, Zikova a Trnkova. Nově bude zastavovat na zastávkách Zenit a Velkomoravská. Linka číslo 16 pojede ve směru na Nové Sady po náhradní trase ulicemi Schweitzerova, Velkomoravská, Rooseveltova a Střední Novosadská, takže neobslouží zastávky Povel - škola (ve směru z centra) a Zikova. Bude zastavovat na zastávkách Zenit a Trnkova. Ze zastávky Nové Sady bude dále pokračovat beze změn. Ranní spoj linky 29 bude vyjíždět až ze zastávky Trnkova. „Po dokončení stavby tramvajové trati se změní interval autobusové linky 16, a to ze současných deseti na dvanáctiminutový ve špičce. Trasa se nezmění,“ dodal primátor.

Zajímavý dotaz mířil na to, jak bude vypadat okolí trati po dokončení stavby. „Na nové tramvajové trati budou vybudovány tři dvojice zastávek MHD, na kterých budou inteligentní označníky, osvětlené jízdní řády a na dvou zastávkách i jízdenkové automaty. Na stávající zastávce v ulici Rooseveltova bude doplněn nový panel. Podél chodníků jsou navrženy lavičky a odpadkové koše. Lavičky jsou navrženy jak na ulici Rooseveltova, tak na ulici Zikova. Celkem bude podél trasy osazeno 12 laviček a 4 odpadkové koše. Přístřešky na všech nových zastávkách budou typové třímodulové, jejich součástí budou 4 sedačky. Tyto prvky mobiliáře, stejně jako vzrostlá zeleň ve formě aleje, zde navrhujeme pro podporu městského prostředí, protože dané území působí velmi neosobně,“ popsal zevrubně primátor Žbánek, jak bude trať vypadat.

Další čtenáři se ptali na možné propojení tramvajové trati s Novou Ulicí a Neředínem, na budoucnost záměru vystavět novou vozovnu DPMO v Neředíně či na pravděpodobné termíny stavby třetí etapy tramvajové trati ke Slavonínu.

Zde najdete kompletní otázky a odpovědi.

Webové stránky: www.tramvaj.olomouc.eu

Poslední úprava: 26. února 2021 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu