Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Rozpočet na rok 2021: významné investice a provozní úspory

Rozpočet na rok 2021: významné investice a provozní úspory

Rozpočet na rok 2021: významné investice a provozní úspory

18. prosince 2020 (pá)

Nezastavit investice. Neškrtat bezhlavě. Neochromit fungování města. To byly hlavní cíle při přípravě rozpočtu města Olomouce pro rok 2021. Jeho návrh pak byl 14. prosince několik hodin projednáván v zastupitelstvu. Autoři ho považují v dané situaci za rozumný kompromis. Město se muselo vypořádat s vážnými výpadky v příjmech kvůli covidové krizi a připravit se na další výpadky, které vzniknou po přijetí „daňového balíčku“.

„Podařilo se nám po opravdu náročné práci sestavit rozpočet, který reflektuje reálné možnosti města i aktuální situaci, přitom má mírný provozní přebytek a počítá i s velkými investicemi,“ rekapituloval zásadní fakta primátor Mirek Žbánek. „Zohlednili jsme nižší příjmy a uzpůsobili tomu především provozní výdaje, v nichž jsme razantně škrtali.“ Výsledkem je návrh rozpočtu, ve kterém se objevují investice za více než půl miliardy korun a který neomezuje veřejné služby.

„Byla to nesmírně náročná zkouška operativnosti, abychom byli schopni mimořádnosti roku 2020 promítnout do rozpočtu a splnili povinnosti ukládané zákonem a rozpočtovými pravidly. Už v době první vlny nás mnoho lidí vyzývalo ke krácení rozpočtu o tři sta až čtyři sta milionů. Snažili jsme se ale jednat klidně, nechtěli jsme bezhlavě škrtat investice,“ popsal situaci při sestavování rozpočtu ekonomický náměstek Otakar Bačák. V průměru pak byly provozní výdaje sníženy zhruba o deset procent. „Některé kolonky ale doznaly dokonce navýšení, jako třeba údržba a opravy chodníků,“ doplnil náměstek.

Největší hrozba zmírněna

Městům a obcím hrozil pro příští rok další velký výpadek příjmů. Šlo o návrh „daňového balíčku“ z poslanecké sněmovny, který mohl kriticky omezit příjmy měst. „Jednorázově vyškrtnout z rozpočtu dvě stě milionů, což byl odhad konkrétní výše výpadku po daňovém balíčku pro Olomouc, by bylo prakticky neřešitelné,“ konstatoval primátor Mirek Žbánek.

„Jako předseda Komory statutárních měst při Svazu měst a obcí jsem absolvoval řadu věcných a konstruktivních jednání s ministry, poslanci a senátory, při kterých jsme vyjednali zmírnění hrozících dopadů. Chtěli jsme, aby nešlo jen o jednorázovou kompenzaci, jako v minulém případě, ale o systémovou úpravu, tedy vyšší procentuální podíl obcí, měst a krajů na výnosu z daní,“ vysvětlil primátor. Tento záměr se podařilo dojednat.

Tramvajová trať, školy a křižovatky

Rozpočet nyní počítá s celkovými příjmy ve výši 2,55 miliardy korun, s provozními výdaji 2,2 miliardy korun, kapitálovými výdaji (investicemi) 573 milionů korun a s financováním ve výši 224 milionů korun.

„V plánu je řada investic do škol, křižovatek a přechodů, důležitá je stavba tramvajové trati, oprava zimního stadionu a odpadové centrum,“ popsal největší výdaje investiční náměstek Martin Major.

V absolutních číslech je největší plánovanou investicí stavba tramvajové trati od Trnkovy po Schweitzerovu ulici. Stavba začne v roce 2021 a skončí o rok později. Náklady budou přes 118 milionů korun a dotace ve výši 80 milionů korun.

Hned druhou největší akcí je stavba odpadového centra. Bez něj by městu brzy hrozily vážné potíže v oblasti odpadového hospodářství. „V roce 2021 jde o investici ve výši šestapadesáti milionů korun, pokračování stavby je plánováno i na další rok,“ dodal náměstek Major.

Propad připraví město o stovky milionů korun

O kolik vlastně město po letošním neobvyklém roce přichází? „Výpadek z daňových příjmů pro Olomouc by měl být zhruba dvě stě milionů korun. Navržená úprava rozpočtového určení daní pokryje asi osmdesát procent tohoto výpadku, takže by příjmy byly reálně nižší jen o čtyřicet milionů korun. To je suma, kterou jsme schopni zvládnout později rozpočtovými změnami, není nutné kvůli ní nutné měnit celý rozpočet,“ uvedl náměstek Bačák.

Opoziční zastupitelé s návrhem rozpočtu spokojeni nebyli, i když některé kapitoly, jako například investice do pokračování tramvajové trati, sklidily i z opozičních lavic pochvalu. Pro předložený návrh rozpočtu nakonec opozice nehlasovala, neprosadila ale ani vlastní pozměňovací návrhy.

Město si půjčí, ale ne k projedení

Městu letos pomůže s hospodařením úvěr. „Nepůjčujeme si ale na provozní výdaje. Není to úvěr, určený k projedení, jde výhradně o peníze na investice,“ zdůraznil primátor Žbánek. Jiná města to v současné těžké situaci přitom dělají. 

Další prostředky do rozpočtu chce koalice získat prodejem zbytného majetku. Jde o nemovitosti či pozemky, pro které město dlouhodobě nemá využití. „Neprodáváme ale proto, abychom to projedli, ale abychom opět investovali do městského majetku a vybudovali další,“ upozornil Otakar Bačák. V příštím roce by tak do vlastnictví města měla přibýt například další část tramvajové trati, odpadové centrum nebo zmodernizované školy.

Odkaz: Schválený rozpočet SMOl

Investiční akce 2021

Název akce Celkem kapitálové výdaje 2021 Dotace/jiné zdroje 2021 Poznámka
Foerstrova ulice, koordinovaný tah křižovatek, SSZ 9 000 4 000 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 34 999 tis. Kč
Jantarová stezka - úsek Hodolanská Libušina, I. část 10 975 8 700 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 11 995 tis. Kč
ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd 11 200 12 000 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 19 818 tis. Kč
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy 14 600 5 500 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 31 483 tis. Kč
Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ 13 995 10 000 realizace 2021
ZŠ Holečkova - odborné učebny 2 000 10 000 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 11 096 tis. Kč
Droždín - okružní křižovatka 4 320 0 realizace 2021
MŠ Dělnická - energetická opatření 27 740 0 realizace 2021
MŠ Dělnická - rozšíření kapacity MŠ ve 2. NP 15 290 0 realizace 2021
Opletalova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace 4 310 0 realizace 2021
Protipovodňová opatření II.B etapa - související investice 19 800 0 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 45 259 tis. Kč
Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok 2 000 0 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 30 453 tis. Kč
Tramvajová trať 8. května 3 500 0 realizace zahájena 2020 s dokončením 2021, celkové náklady 88 474 tis. Kč
Azylový dům pro matky a ženy s dětmi 4 120 2 000 realizace 2021
Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc- Černovír 2 700 1 200 realizace 2021
Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - Povel 118 405 80 000 realizace zahájena 2021 s dokončením 2022, celkové náklady 475 901 tis. Kč
Odpadové centrum Olomouc 56 000 10 000 realizace zahájena 2021 s dokončením 2022, celkové náklady 256 000 tis. Kč
Masarykova tř. - most M10 přes řeku Bystřici 22 800 0 realizace zahájena 2021 s dokončením 2022 ve spolupráci s DPMO, a. s., celkové náklady 37 800 tis. Kč
Střední Novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezky 1 435 0 realizace 2021
Tř. Míru - Neředínská - úprava křižovatky 17 790 0 realizace 2021
Andělská - zahrádkářská kolonie 13 600 0 realizace 2021
Nové Sady - parkovací stání 3 380 0 realizace 2021
Lesní cesta U hájenky etapa II. 12 020 0 realizace 2021
Bezručovy sady - vodopád 2 142 0 realizace 2021
Schweitzerova - přechod pro pěší 925 0 realizace 2021
Modernizace výstražného a informačního systému města Olomouce 12 821 8 900 realizace 2021, celkové realizační náklady 78 100 tis. Kč od r. 2019
Zimní stadion - oprava střechy 55 900 0 realizace 2021
Celkem investiční akce - výběr ze schváleného rozpočtu SMOl na rok 2021 462 768 152 300  

Poslední úprava: 18. prosince 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu