Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Opilci na ulici: snadno dostupný alkohol i slabé pravomoci města. Radnice problém řeší « Tiskové zprávy « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Opilci na ulici: snadno dostupný alkohol i slabé pravomoci města. Radnice problém řeší

Opilci na ulici: snadno dostupný alkohol i slabé pravomoci města. Radnice problém řeší

Opilci na ulici: snadno dostupný alkohol i slabé pravomoci města. Radnice problém řeší

24. dubna 2019 (st)

Opilí a špinaví lidé se válí na chodníku za bílého dne. Agresivní žebráci, kteří v případě, kdy nedostanou drobné, sprostě nadávají. Strkanice a rvačky na hlavní třídě. S opilými lidmi, z nichž ne všichni jsou klasičtí lidé bez domova, má Olomouc už docela bohaté zkušenosti. Radnice chce nyní spojenými silami všech zainteresovaných stran tyto problematické průvodní jevy fenoménu obecně vnímaného jako bezdomovectví zmírnit.

„Záměrně neříkám, že chceme problém vyřešit, protože zcela vyřešit problém bezdomovectví nedokázal nikdo, tím méně město za současných legislativních podmínek. Současně ale nemůžeme rezignovat a problémů si nevšímat, musíme dělat, co je v našich silách, abychom dopady chování problematické části lidí bez domova na život slušných lidí minimalizovali,“ říká primátor Olomouce Mirek Žbánek, který inicioval několik jednání, zmapování situace ve městě a také nedávný výjezd do terénu.

Na radnici se už od ledna schází pracovní skupina, v níž jsou zastoupeni představitelé města, Charity, městské policie, dopravního podniku, technických služeb a Policie ČR. Se skupinou spolupracují také zástupci komisí příslušných městských částí a komise pro prevenci kriminality a bezpečnost. Díky této spolupráci se podařilo zmapovat a shromáždit množství zásadních informací o situaci lidí bez domova ve městě. „Našli jsme už i první konkrétní opatření, která mohou zmírnit negativní projevy té agresivní a problematické skupiny bezdomovců,“ zdůraznil primátor Žbánek s tím, že z přibližně šesti až sedmi stovek lidí bez domova patří k těm problematickým asi desetina.

Jednou praktickou novinkou je zavedení pravidelné hlídky městské policie v jednom ze dvou nejproblematičtějších míst, křižovatce ulic 1. máje, Wurmova a Dómská. „V souvislosti se zvýšeným výskytem stížností obyvatel a případů narušování veřejného pořádku v této lokalitě jsme přijali opatření. Podle zkušeností lze očekávat, že přítomnost hlídky strážníků na místě eliminuje výskyt takových jevů,“ komentoval novou situaci ředitel Městské policie Olomouc Pavel Skalický a dodal, že toto opatření samozřejmě není jednoduché s ohledem na početní stav strážníků. Na zmíněné křižovatce se lidé bez domova koncentrují jak kvůli tomu, že jde o frekventovanou trasu, kde mají větší možnost vyžebrat nějaké peníze, tak i kvůli blízkosti denního centra azylového domu ve Wurmově ulici. Malá část z nich, několik jedinců, opakovaně obtěžuje okolí, občas zde jsou k vidění zcela opilé osoby, ležící na zemi.

Dalším problematickým místem, které členové pracovní skupiny navštívili, je prostor před hlavním nádražím. Na tomto místě se koncentruje velké množství lidí, z nichž někteří pro bezdomovce slouží jako zdroj příjmů, a je tu také dostatek prostoru pro posedávání. Zde se asi nejčastěji vyskytují lidé, kteří jsou průběžně přes celý den pod vlivem alkoholu a obtěžují okolí. Represivní složky mohou dnes maximálně odvážet nejopilejší osoby do záchytné stanice, vymáhání případně uložených finančních sankcí se míjí účinkem z důvodu právní nevymahatelnosti. „Příliš mnoho jiných variant řešení neexistuje, radnice a městská ani státní policie nemají v rukou legislativní nástroj, kterým by tyto osoby mohly vykázat,“ říká primátor. „Silně podnapilé osoby můžeme předat do záchytné stanice, odkud se pak ale po čase vrátí na svá oblíbená místa. Pokud někoho obtěžují a my jsme na místo přivoláni, nutně potřebujeme svědectví oznamovatele. Jinak jsou tito lidé nepostižitelní, protože svou vinu samozřejmě sami od sebe nepřiznají,“ upřesňuje podrobnosti Pavel Skalický. V celém přednádraží je dnes kolem osmdesáti laviček. Nyní se uvažuje o tom, že by se část laviček, které nejsou přímo na zastávkách MHD a které nejčastěji obsazují právě lidé bez domova, měla odstranit.

V průběhu výjezdu do terénu pak skupina s primátorem Žbánkem v čele navštívila několik lokalit, kde lidé bez domova přebývají. Jedná se například o někdejší zahrádkářskou kolonii nebo volné neudržované prostranství mezi Klášterním Hradiskem a železnicí, nebo o místa poblíž hlavního nádraží. Zdejší provizorní obydlí a chatky obývají lidé, kteří obvykle nijak neobtěžují Olomoučany, ale ani tak nejsou bez problémů. Jde o to, že zde i podle hlášení profesionálních hasičů či policie občas vypukají požáry nebo dochází k fyzickým konfliktům mezi obyvateli těchto lokalit. Většina těch, kteří zde přebývají, ale mají zájem o bezkonfliktní život. Někteří dokonce nabízeli úklid zanedbaných míst. Technické služby proto už den po obchůzce přivezly na místo kontejner a za jeho naplnění odpadem měli dobrovolníci slíbenu motivační odměnu.

Další metodou, jak motivovat lidi bez domova ke snaze o jistou nápravu, je jejich zapojení do různých pracovních projektů. Na tomto postupu se domlouvali zástupci města, technických služeb a Charity Olomouc. Lidé bez domova, kteří projeví zájem, mohou například na základě požadavků technických služeb uklidit v některé z částí města. Organizaci práce by měla na starosti právě Charita, protože se jedná o její klienty, které nejlépe zná. Dalšími kroky je především úzká spolupráce města s Charitou na společném řešení této mimořádně složité problematiky. Na místě je i osvěta, protože značná část lidí si stále neuvědomuje, že obdarováváním bezdomovců nejčastěji přispívají právě na další nákup alkoholu. Radnice chce rovněž komunikovat se živnostníky, protože dílčím řešením může být i ztížení přístupu podnapilých k alkoholu. Zatím se totiž ukazuje, že pro opilé bezdomovce není žádný problém pořídit si v různých prodejnách levný alkohol. Ostatně i krátce po kontrole poměrně agresivní skupinky u nádraží jeden z této party následně přivezl kamarádům nový karton laciného vína v PET lahvích…

„Všechna zmíněná opatření mohou sice situaci napravit, ale jen částečně. Podstatný je legislativní rámec a pravomoci měst a policie,“ navazuje na seznam opatření primátor Žbánek. „Chci proto iniciovat jednání s našimi zákonodárci, aby byly velmi chabé nástroje obcí legislativně posíleny. Chci toto téma otevřít i při jednání s kolegy na setkání Svazu měst a obcí.“ Města sice v minulosti určité zákonné nástroje měla, tyto však nebyly zahrnuty do nové úpravy přestupkového zákona. „Stále ale platí, že bezdomovectví není bezpečnostní, ale primárně sociální problém, který obce samy úplně vyřešit nemohou,“ upozorňuje na závěr Mirek Žbánek.

Fotografie:

Poslední úprava: 24. dubna 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu