Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Studijní praxe

Informace k výkonu odborné studijní praxe na Magistrátu města Olomouce

Informace k výkonu odborné studijní praxe na Magistrátu města Olomouce

24. září 2021 (pá)

Statutární město Olomouc umožňuje studentům/kám (dále jen „student“) výkon odborných studijních praxí. Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol si praxi mohou absolvovat na jednotlivých odborech Magistrátu města Olomouce.

Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena pouze pro studenty, kteří ji mají jako povinnou součást studia a je nezbytná pro řádné plnění vzdělávacího programu.

Studijní praxe není určena pro absolventy škol ani pro studenty, kteří si chtějí praxi absolvovat dobrovolně z důvodu nabytí praktických zkušeností a nemají ji nařízenou školou jako nedílnou součást studia.

Možnosti zajištění studijní praxe:

 • kontaktní osobou je Michaela Dvořáková, odbor kancelář tajemníka, odd. personální a právní, budova radnice, přízemí, dveře č. 3, telefon: 585 513 294, e-mail: [email protected],
 • nebo domluvou na jednotlivých odborech.

I. Studenti středních, středních odborných a vyšších odborných škol absolvují praxi vždy na základě:

 • smlouvy o zajištění (umožnění) odborné studijní praxe (dále jen „smlouva“).

II. Studenti vysokých škol absolvují studijní praxi na základě:

 • smlouvy,
 • nebo žádosti o umožnění výkonu bezplatné odborné praxe, která je k dispozici na personálním a právním oddělení odboru kancelář tajemníka, nebo na internetu www.olomouc.eu.
  Student se v žádosti mimo jiné zavazuje, že studijní praxe je nedílnou součástí studia na vysoké škole a že má studijní praxi stanovenu povinně.
 • Žádost o umožnění výkonu bezplatné odborné studijní praxe

Základní informace ke smlouvě:

 • smlouvu si studenti zajistí ve škole sami,
 • ve smlouvě musí být vyznačeno, že se jedná o bezplatnou studijní praxi,
 • smlouva musí být řádně podepsána ještě před začátkem studijní praxe,
 • smlouva se vyhotovuje ve dvou, případně ve třech vyhotoveních,
 • smlouvu podepisují: zástupce školy, za statutární město Olomouc tajemník nebo jím pověřený zástupce a případně student,
 • před podpisem smlouvy je stanoven pracovník Magistrátu města Olomouce (tzv. garant), který je pověřen vedením praxe.

Studenti ve smlouvě vždy předvyplní následující údaje:

 • název organizace: Statutární město Olomouc,
 • sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 OLOMOUC,
 • zastoupené: Bc. Janem Večeřem – tajemníkem MMOl,
 • IČ: 00299308,
 • DIČ: CZ00299308,
 • datová schránka: kazbzri,
 • bankovní spojení: 27-1801731369/0800,
 • místo výkonu studijní praxe: Magistrát města Olomouce,
 • kontaktní osobou pro jednání se školou: Michaela Dvořáková (viz výše).

Předvyplněnou smlouvu v dostatečném předstihu, doručí student Michaele Dvořákové na personální a právní oddělení odboru kancelář tajemníka, budova radnice, přízemí, dveře č. 3.

Před začátkem studijní praxe, nejpozději v den nástupu, musí student absolvovat vstupní instruktáž bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Proto je povinen dostavit se na odbor kancelář tajemníka, oddělení personální a právní k podpisu následujících tiskopisů: „Seznámení se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a „Seznámení se všeobecnými zásadami požární ochrany“. Dále je povinen podepsat tiskopis: „Mlčenlivost a ochrana osobních údajů“.

Zpracovalo oddělení personální a právní

Poslední úprava: 24. září 2021 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon