Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Praktické rady pro řidiče a majitele aut (změny k 1. 6. 2017) « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Praktické rady pro řidiče a majitele aut (změny k 1. 6. 2017)

Praktické rady pro řidiče a majitele aut  (změny k 1. 6. 2017)

Praktické rady pro řidiče a majitele aut (změny k 1. 6. 2017)

31. května 2017 (st)

Potřebujete informace a praktické rady týkající se registrace automobilu, odhlášení vozu nebo změny jeho registrační značky? V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., která nabývá účinnosti od 1. 6. 2017, nastávají některé podstatné změny. Na nejčastěji kladené otázky vám pomůžeme najít odpovědi.

Hlavní změny od 1. 6. 2017 - EVIDENCE VOZIDEL

Rozvolněním místní příslušnosti (povinnosti evidovat vždy podle místa adresy trvalého pobytu nebo sídla firmy) dochází k tomu, že na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (tzv. malé okresy) bude možné mj. provádět tyto operace:

  • Registrace nového vozidla.
  • Registrace dovezeného vozidla.
  • Změna provozovatele nebo vlastníka vozidla (tzv. přepis vozidla).
  • Schvalování technické způsobilosti vozidel a přestaveb.
  • Zápisy změn v registru vozidel (tažné zařízení, změna barvy apod.).
  • Vyřazení vozidla z provozu (uložení registrační značky do depozitu), avšak opětovné uvedení do provozu pouze na tom úřadě, kde bylo vyřazeno.
  • Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z provozu). Nově lze požádat také o zápis zániku přípojného vozidla, které jeho vlastník nepředal k „ekologické likvidaci“.
  • Rezervace registrační značky na přání (doposud na 3 měsíce, nově až na 6 měsíců) a její přidělení.
  • Naopak zvláštní registrační značky (trvale manipulační, historických a sportovních vozidel) bude možné vydávat nadále pouze na místně příslušném registračním místě dle trvalého pobytu nebo sídla žadatele.

Pokud při změně vlastníka vozidla neposkytne součinnost starý nebo nový vlastník vozidla pro společné podání žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel, provede registrační místo zápis změny v registru na základě žádosti jednoho z nich za podmínky doložení převodu vlastnického práva. Zápis změny bude v takovém případě opatřen tzv. „plombou“ upozorňující na nedokončený zápis změny v registru. Úřad nespolupracujícímu vlastníkovi sdělí, že tato žádost byla podána. Pokud bude žádost doložena evidenční kontrolou vozidla, zelenou kartou o pojištění a žadatel zaplatí správní poplatek, změna vlastníka a provozovatele se provede.

Protokol o evidenční kontrole vozidla (potřebný např. k žádosti o registraci dovezeného vozidla nebo o zápis změny vlastníka vozidla) má nově platnost 30 dní (doposud 14 dní).

Nově se zavádí možnost převodu doposud běžného vozidla zapsaného v registru silničních vozidel do registru historických vozidel (při splnění předepsaných podmínek) a prodlužuje se platnost testování historických vozidel na 24 měsíců.

Kompletní novelu zákona 56/2001 Sb. s vyznačením změn najdete na odkaze: http://www.cspsd.cz/storage/files/novela_56_2001.pdf

| Poslední úprava: 31. května 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu