Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Přechody na třídě Svobody se neruší, rada města žádný návrh neprojednala

Přechody na třídě Svobody se neruší, rada města žádný návrh neprojednala

Přechody na třídě Svobody se neruší, rada města žádný návrh neprojednala

17. června 2022 (pá)

V rámci oprav komunikací město připravuje i opravu vozovky a chodníků na třídě Svobody. Plánované úpravy, které jsou nutné z důvodu technicky zhoršeného stavu komunikace a přilehlého chodníku ve směru od náměstí Hrdinů ke křižovatce u okresního soudu, vyvolaly debatu o rušení přechodů pro chodce. Vedení města se proti tomu důrazně ohrazuje.

„Chceme ujistit veřejnost, že návrh, který by počítal s rušením přechodů na třídě Svobody, jsme na jednání rady neměli ani na stole. Rušit nic nechceme, rada města žádný návrh ani variantu řešení neprojednala. Proti tvrzením o rušení přechodů se musíme jako vedení města důrazně ohradit,“ upozornil primátor Miroslav Žbánek.

„Jde o projektovou dokumentaci, která se nachází teprve ve fázi rozpracovanosti a neprošla ještě žádným připomínkovacím řízením. A to ani v rámci zadavatele, to znamená samotného města. O tom, zda v ulicích, které na třídu Svobody vyúsťují, přechody budou, nebo zde nově vzniknou místa pro přecházení, se dosud vůbec nerozhodovalo. Mrzí nás, že je už nyní situace postavena proti nám a rušení přechodů prezentováno jako finální stav,“ upozornil vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje olomouckého magistrátu Marek Černý.

Plánovaná oprava řeší tu část třídy Svobody, kde se pravostranný chodník ve směru od náměstí Hrdinů k okresnímu soudu, kříží s ulicemi, které vedou z Kollárova náměstí a ulic Vančurovy, Bezručovy, Tylovy a Švermovy. „Vzhledem k tomu, že se do těchto míst bude stavbou zasahovat, musí k nim být přistupováno tak, aby byla splněna platná legislativa související s křížením chodníků a komunikací. Zjednodušeně řečeno se na ně musí pohlížet tak, jako by se jednalo o nová místa křížení,“ objasnil vedoucí odboru Marek Černý. Z tohoto důvodu projektant v prvotní fázi navrhl nahradit stávající přechody pro chodce tzv. místy pro přecházení. Z hlediska požadavků na intenzitu chodců a vozidel jsou podle dopravních inženýrů dostatečné a po konzultaci s Policií ČR i bezpečné. „V této fázi projektové přípravy se ovšem jedná o čistě odborný pohled na danou problematiku, o které se však musí dále jednat. V tomto duchu proběhla i diskuse na červnové Komisi pro architekturu,“ zdůraznil Černý.

Co se týká legislativy, obecně platí, že chodci mají úplně stejné povinnosti jak na přechodech pro chodce, tak na místech pro přecházení. „Rozdíl mezi přechodem a místem pro přecházení je v relativní přednosti chodců, kteří se teprve chystají přecházet. Stojím-li u přechodu pro chodce a chystám se přecházet, řidič by mě měl pustit a umožnit přejít na druhou stranu vozovky. Stojím-li u místa pro přecházení, a chystám se přecházet, řidiči zde žádná povinnost mě pustit není dána. Pokud již přecházím vozovku po přechodu pro chodce, řidič mě nesmí ohrozit, ani omezit. Pokud již přecházím vozovku v místě pro přecházení, řidič mě nesmí ohrozit,“ objasňuje znění legislativy vedoucí odboru Černý. Dalším rozdílem je pak povinnost, která se týká nasvětlení přechodu pro chodce. Jeho intenzita musí být taková, jako je osvětlení přirozeným světlem, čehož se dosahuje instalací speciálních osvětlení na sloupech, a to na každém novém či rekonstruovaném přechodu.

Situací ohledně přechodů se Rada města Olomouce zabývá dlouhodobě a podrobně. „Slouží nám k tomu strategický dokument, kterým je zpracovaný pasport všech přechodů ve městě. Ten průběžně aktualizujeme a na základě debat s odborníky na dopravu pak rozhodujeme o realizaci dalších vhodných řešení i budování nových nebo rekonstrukci stávajících přechodů v Olomouci. Tohle téma je obnošená vesta, protože nejprve rozhodují dopravní inženýři, vyjadřuje se Dopravní inspektorát Policie ČR a teprve poté navržená řešení případně projednává samospráva,“ objasnil náměstek primátora pro dopravu Martin Major.

Aktuálně město například buduje nový přechod pro chodce na trase ulic Jilemnického – Neklanova – Prašná za 2,5 milionu korun. A od příštího týdne se rozbíhají také stavební práce, které souvisí s plánovanou úpravou nevyhovujícího přechodu pro chodce v ulici Hněvotínské. Součástí stavby je vybudování středního dělícího ostrůvku a úprava chodníků v blízkosti přechodu. Přechod bude nově nasvícený a vyměněno i veřejné osvětlení. Předpokládané náklady jsou 3 miliony korun.

| Poslední úprava: 17. června 2022 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu