Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Novinky v letním kině – úprava areálu i výběr nového nájemce

Novinky v letním kině – úprava areálu i výběr nového nájemce

Novinky v letním kině – úprava areálu i výběr nového nájemce

2. května 2022 (po)

Bílé plastové sedačky, jedinečné dřevěné zastřešení pódia, kultovní filmy i koncerty za vlahých letních večerů. Část toho, jak si mnoho Olomoučanů vybaví letní kino, stále platí, část už zůstane historií. Unikátní areál letního kina, který se nachází přímo pod hradbami olomouckého hradu, se pomalu proměňuje. V polovině května uvítá návštěvníky na prvním letošním promítání. Ale jak se letní kino na začínající sezónu vlastně připravuje?

Složitější, než jsme si mysleli

Vzhled a provozování olomouckého letního kina v posledních dvaceti letech bohužel připomínaly spíše přešlapování na místě. Plány na revitalizaci jedinečného areálu totiž provázely nebývalé peripetie. Přesto se nyní věci konečně hnuly.

Ve zkratce:

Z velkolepého projektu „Olomoucký hrad“, který chtěl z tohoto místa udělat vstupní bránu do městského prohlídkového okruhu a jedno z největších turistických lákadel a na nějž mohlo město získat až 85 % dotace, zbyly jen plány. Následovalo několik let snahy o změnu regulačního plánu na ministerstvu kultury, tak aby bylo možné v přední části areálu alespoň opravit v létě hojně využívanou restauraci. Soubor změn regulačního plánu byl přijat v únoru 2020, tedy v době, kdy jsme se na další dva roky začali potýkat s omezeními a nejistotou kvůli covidu. Nyní, na jaře roku 2022, má před sebou současný nájemce, Spolek letní kino Olomouc, zs, pouhé čtyři roky do konce smlouvy, během kterých by měl naplnit závazky. Avšak za tak krátkou dobu už nemůže počítat s návratností investic. Po dohodě se současným provozovatelem proto město prostřednictvím Správy nemovitostí Olomouc začalo do nezbytných úprav areálu investovat samo a smluvní vztah s nájemcem předčasně ukončí, tak aby se v koncesním řízení mohly nastavit nové podmínky. Nová soutěž by měla proběhnout v létě. Už teď je však jisté, že součástí smlouvy zůstane zachování kulturního programu, provozu letního kina i veřejně přístupného parku pro veřejnost a provoz občerstvení.

Letňák je srdcovka

„Ačkoli projekt obnovy letního kina nebyl součástí programového prohlášení naší koalice ani součástí rozpočtů těch uplynulých let, podařilo se nám najít více než pět milionů korun, které jsme investovali alespoň do těch nejnutnějších oprav. Letní kino je pro mě samotného i pro mé kolegy vlastně spíš srdcovka a kdo pamatuje dobu funkčního letňáku, určitě nám dá za pravdu, že je to místo, které zkrátka nemůžeme nechat ležet, ale zaslouží si oživit,“ popisuje primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

První velký zásah proběhl v roce 2019. Na základě posudku statika nařídil stavební úřad demolici dřevěného zastřešení jeviště, a tak unikátní konstrukce musela k zemi. Následovala kompletní rekonstrukce do té doby prakticky nefunkční kanalizace, která byla podmínkou pro zprovoznění toalet. „Zásadní úpravou prošlo také zázemí pod jevištěm – back stage. Obnášelo to nové zaizolování, elektroinstalace, sociální zařízení a sprchy, omítky i dobetonování plochy za promítacím plátnem, která tam vznikla po demolici zídek v havarijním stavu. Bohužel kvůli letitému zatékání do objektu bude ještě nějakou dobu trvat, než se podaří prostory kompletně vysušit,“ doplňuje náměstek primátora Matouš Pelikán.

Usaďte se, představení začíná

Zázemí, sociální zařízení, jeviště i bezpečnost návštěvníků po opravě plotu a ořezu vzrostlých stromů jsou vyřešeny. Stěžejní částí areálu je však pro návštěvníky hlavně hlediště. Čas i vandalové udělali své, takže v polovině dubna zatím hlediště nevypadalo, že by mohlo za měsíc přijmout první návštěvníky. Plány provozovatele i města však dávají naději, že i tady se vše podaří dotáhnout. „Samozřejmě se nabízí nejjednodušší varianta, tedy místo stávajících sedaček instalovat na betonové stupně lavice z nějakého odolného materiálu. Naše filozofie však je vdechovat areálu znovu život, ale zároveň mu zanechat jeho vlastní historii. A ty bílé sedačky k letnímu kinu prostě patří. Proto je teď protřídíme, které se ještě dají použít, a ty namontujeme do středové části pod promítací boudu. Budou mít sklopný mechanismus, což nám hodně ulehčí práci po deštivém počasí,“ přibližuje plány provozovatelka letního kina Kateřina Švarcová. Po stranách, v dalších dvou částech hlediště, by pak měly být lavice z dřevoplastu. „Zatím nemáme dořešené detaily, ale počítáme ještě s investicí v řádech statisíců korun, tak aby hlediště bylo kompletní a hlavně funkční,“ doplňuje náměstek Pelikán.

Průchozí areál i nové občerstvení

Velkou změnu v areálu znamenalo také vybourání zadní části hlediště. Vznikl tak prostor, který chtějí provozovatelé využít pro stánek s občerstvením. Díky zprůchodnění „cikánské branky“ z parku pod Dómem areálem prochází lidé prakticky po celý den, a proto nový stánek s občerstvením bude na rozdíl od restaurace v přední části areálu otevřený už od rána. „Navíc to bude pro návštěvníky určitě komfortnější během projekcí a koncertů,“ je přesvědčená Švarcová a věří, že si díky tomu do letního kina lidé najdou cestu nezávisle na konání kulturních akcí nebo promítání. Kromě nového občerstvení je totiž v plánu i přírodní naučná stezka vedoucí od „cikánské branky“ až ke vstupním branám areálu.

O tom, že je letní kino u Olomoučanů oblíbeným místem, totiž svědčí také účast místních na dobrobrigádách, během kterých za jídlo a pití pomáhají provozovatelům třeba s úklidem napadaného listí. Letní kino k Olomouci zkrátka neodmyslitelně patří. „Je to naprosto jedinečný prostor přímo v městské památkové rezervaci a podaří-li se ho opět oživit, bude to další funkční scéna, alternativa například ke Korunní pevnůstce, kterou budou moci pro své projekty využívat třeba i Moravské divadlo nebo filharmonie,“ uzavírá primátor.

Historie letního kina

 • 17. století – vznikl bastion, na němž je situováno letní kino
 • 1939 – už tehdy se ve středové části bastionu nacházel objekt dnešní zahradní restaurace (sloužil jako kuželna v areálu důstojnické zahrady)
 • 1958 – slavnostní otevření divadla v přírodě dle návrhu Ing. arch. Capouška a Ing. arch. Hynka (loutkové divadlo v přední části, restaurace a taneční parket ve středové části a v zadní části amfiteátr divadla v přírodě (cca 3000 sedadel)
 • Od konce šedesátých let sloužily prostory amfiteátru zejména promítání filmů, namísto původního účelu divadelních představení v přírodě.
 • Na počátku 80. let areál uzavřen z důvodu propadu hlediště do podzemních prostor, provedena sanace formou betonových injektáží.
 • 1984 – zahájena rozsáhlá modernizace areálu. Nejvýznamnější změnou bylo zastřešení jeviště konstrukcí ze dřeva a oceli (Ing. arch. Josef Janda).
 • 1987 – areál znovu otevřen pro veřejnost
 • Od roku 1995 letní kino mimo provoz.
 • Areál je zdevastovaný a chátrá.
 • 1998 – areál převeden do vlastnictví statutárního města Olomouce
 • 2000 – pronájem areálu Kamilu Buchtovi na 10 let
 • 2006 – zpracována územní studie „Olomoucký hrad“ (počítala s odstraněním všech stávajících objektů)
 • 2014 – vydáno stavební povolení na „Olomoucký hrad“ a demoliční rozhodnutí
 • 2014 – veřejná zakázka „Olomoucký hrad“ stažena z jednání zastupitelstva, k dalším jednáním už nedošlo a bod nebyl na žádném z dalších zasedání ZMO projednán
 • 2016 – pronájem areálu stávajícímu nájemci (na 10 let)
 • 2022 – dohoda s nájemcem o předčasném ukončení nájmu, plán nového koncesního řízení na provozování areálu letního kina

Příloha

Fotografie:

| Poslední úprava: 2. května 2022 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu