Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky, 23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky, 23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky, 23. a 24. září 2022

19. září 2022 (po)

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

 

2. kolo voleb do senátu

v pátek 30. 9. 2022 v době 14-22 hodin
v sobotu 1. 10. 2022 v době 8-14 hodin

Hlasovací lístky šedé barvy obdrží voliči pouze ve volební místnosti.

O voličský průkaz je možno požádat osobně nejpozději dne 28. 9. 2022 do 16 hodin na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, kde bude zajištěna služba.
S voličským průkazem vydaným v Olomouci je možno hlasovat pouze v rámci senátního obvodu č. 61.

Voliči s trvalým pobytem na ohlašovně (Horní náměstí č.p. 583) jsou zařazeni do volebního okrsku č. 2, volební místnost v ZŠ 8. května 29 (Komenium).
Hlasovací lístky si mohou vyzvednout po 10. září na vrátnici radnice nebo je obdrží přímo ve dnech voleb ve volební místnosti.

Úřední deska – zvolte kategorii VOLBY

Telefonní čísla do volebních místností ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Olomouc
Telefonní čísla do volebních místností senátního obvodu č. 61

 

Informace Magistrátu města Olomouce

Volby do zastupitelstva města a způsoby úpravy hlasovacího lístku

Obecné informace

Informace pro voliče

Informace pro okrskové volební komise

Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí v Olomouci

 

Informace registračního úřadu

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacího lístku do Zastupitelstva města Olomouce (11. srpna 2022)

Losování čísel volebních stran na hlasovací lístky (9. a 11. srpna 2022)

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR, VOLEBNÍ OBVOD Č. 61

 

Ministerstva a úřady

Informace Ministerstva vnitra

  • Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 (mvcr.cz)

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje

| Poslední úprava: 19. září 2022 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu